Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Chariya Virojanadara

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 46 timmar
Självstudietid: 114 timmar

Språk

Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen har fått goda omdömen och laborationerna som ingår har känts relevanta. Du kan hjälpa till genom att skriva en kommentar efter att du har läst den, varför ska man läsa den här kursen?

Innehåll

Metoder för att bestämma kemisk sammansättning och struktur i de yttersta atomlagren för fasta material. Modeller som beskriver ytors elektroniska egenskaper, såsom uppkomst av yttillstånd och inverkan på utträdesarbetet, samt metoder för att bestämma dessa. Beskrivning av vanliga adsorptionsprocesser, samt hur dessa typiskt påverkar såväl struktur som de elektroniska egenskaperna för metall- och halvledarytor.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna definiera, härleda och använda samband på problem inom ytfysik, rörande fasta material. Det innebär att studenten skall:
  • känna till hur kemiska sammansättningen och atomära struktur kan bestämmas experimentellt för de yttersta atomlagren.
  • känna till ytors elektroniska strukturen, dvs uppkomsten av speciella yttillstånd.
  • känna till och förstå vissa statiska och dynamiska egenskaper för ytor.
  • känna till vanliga ytadsorptionsproccesser och hur dessa kan nyttjas för att förändra ytors egenskaper.
  • kunna ställa upp idealiserade modeller för problem inom ytfysik.
  • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att lösa problem inom ytfysik
  • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom ytfysik samt mellan teorins centrala begrepp

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,0 HP
En laborationskurs (U,G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Zangwill A, Physics at Surfaces, Cambridge University Press 1988

Rekommenderade förkunskaper

Materiefysik önskvärt.

Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.