Exjobb hos NFC

Digitalt lagrad information blir allt viktigare i spanings- och utredningsarbetet. Den gemensamma nämnaren för den IT-forensiska verksamheten på NFC är idag digital teknik med undersökningar som är data-, bild-, video- och/eller ljudrelaterade. Hos oss utförs analys på udda och komplexa ärenden som kräver kvalificerad analysteknik och ett nära samarbete mellan forensiker och olika experter. En av huvudsysslorna är forsknings- och utvecklingsverksamheten där NFC tar fram och för ut nya metoder och verktyg till Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet som utförs.

Informationstekniksektionen består av följande grupper:

- Bild- och Ljudanalys
- Bildbiometri
- Mjukvaruforensik
- Hårdvaruforensik
- Sensorteknik
- Dokumentanalys


Mer information om sektionen för Informationsteknik finns att läsa här.

Aktuella examensarbetet på NFC finns publicerade här.


Senast ändrad: 25 mars 2021 14:16 av Ida.