Exjobb hos Agricam

Du som söker exjobb till våren och vill använda dina tekniska kunskaper för att göra en produkt smartare och på köpet bidra till ett hållbarare lantbruk - Se hit!

En av våra produkter är Bacticam, ett miniatyrlabb som placeras och opereras av lantbrukaren. Genom att odla bakterier direkt på gården och analysera dem på plats med hjälp av ett AI minskas ledtiden mot traditionella metoder. Minskad ledtid innebär förbättrad djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning samt ökad produktionsförmåga. Bacticam analyserar bakterieodlingar genom att ett mjölkprov registreras i appen och sedan fotas med bestämda intervall i olika belysningar för att skapa rätt förutsättningar för automatisk och manuell bedömning. 

Registrering och fotografering görs med hjälp av en Androidbaserad mobiltelefon. Belysningen styrs manuellt med hjälp av strömbrytare och meddelanden ifrån appen som instruerar användaren om att byta belysningsläge. Målbilden är att minska antalet moment vid handhavande och istället låta appen styra belysningen. Genom att styra belysningen med appen minskas manuella moment samt risken för att en bild skulle gå till analys utan rätt belysning.

Detta examensarbete syftar till att undersöka olika möjligheter för styrning av belysningen. Denna styrning ska helst ske via kabel som laddar telefonen, men Bluetooth är också ett alternativ. Belysningen ska styras automatiskt via appen där den styr direkt vilka belysningslägen som används.

För mer information, gå till https://www.agricam.se/exjobb

Senast ändrad: 6 oktober 2020 17:54 av Ida.