Egen kopp i sektionsrummet

I sektionens rum på det nedre planet i Kårallen finns möjligheten att förvara en personlig kopp. Förvaringsplatsen är den svarta bokhyllan direkt till höger innanför dörren. För att bibehålla ordningen i sektionsrummet så gäller följande regler:


Ordningsregler för egen kopp i sektionsrummet

  1. När du lämnar din kopp i sektionsrummet godkänner du ordningsreglerna och ansvarar över att dessa följs.

  2. Markera din kopp tydligt med namn. Etikettskrivare finns att låna av sektionen. Koppar som saknar namn kan komma att slängas.

  3. Då du inte använder koppen ska den bevaras på anvisad plats i sektionsrummet. Koppar som anses skräpa ner i sektionsrummet kan komma att slängas.

  4. Då du inte använder koppen ska den vara ursköljd eller diskad. Närmsta diskställe är microrummet vid Nano (mot Gasquen). Koppar som anses vara orena och/eller ofräscha kan komma att slängas.

  5. Sektionskoppar finns att köpa av YMV för 50 kr/st.

  6. Om du anser att det inte finns tillräckligt med anvisad plats för att förvara din egen kopp i sektionsrummet, var god kontakta styret på: styrelsen@ysektionen.se

  7. Sektionen ansvarar inte för några koppar. Sektionen förbehåller sig rätten att slänga koppar om reglerna inte följs. Förlorade koppar ersätts ej av sektionen.

  8. Sektionen reserverar sig för att ändra ordningsreglerna eller ta bort anvisade förvaringsplatser för egna koppar i sektionsrummet. Sektionen ansvarar över att dessa ändringar når ut till sektionens medlemmar.

Senast ändrad: 19 februari 2018 13:18 av Christoffer.