Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Christoph Röcklinsberg

Schemablock

Halvtermin

HT1: block3
HT2: block1

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

SNY har ordet

Kursen är krävande men ger bra grund för kommande språkkurser. Det finns en valbar kurs THTY05 på tekniska fakulteten, samt kvällskurser i tyska på filosofiska fakulteten som kan vara värda att komplettera med.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen belyser ekonomiska strukturer i språkområdet. I kursen diskuteras och jämförs skillnader mot svenska förhållanden. Ordförråd övas under kursen genom läsning av texter med ett innehåll som i huvudsak behandlar yrkesterminologi. Kontinuerligt tränas språkförståelse och kommunikation. Kursen innehåller individuella PM eller översättningar och muntliga presentationer. Utifrån den tränas och förklaras den språkliga korrektheten.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på tyska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om tysk-språkiga samhällssystem vad gäller företag och organisationer, samt grundläggande ekonomiska strukturer.
Kursens långsiktiga mål, tillsammans med den fortsatta språkundervisningen i åk 1 och åk 2, är att den studeranden ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning tillsammans med studenter och lärare som har språket som modersmål.
Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom ekonomiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det tyska språkområdet och med samma yrkesinriktning. Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

  • Nått en utvecklad förmåga att använda språket muntligt.
  • Nått en utvecklad förmåga i grundläggande formlära.
  • Läsa, förstå och uttrycka sig i ekonomiska termer i länder inom språkområdet.

Examinationsmoment

MUN1 - 2,0 HP
Muntlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Kompendier. Faställs senare.

Rekommenderade förkunskaper

Områdesbehörighet A9. Tyska, lägst C-språk kurs B/steg 3.

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på tyska I, del 2
THTY22 - 6,0 HP - VT1 block3, VT2 block1
Teknisk kommunikation på tyska II, del 1
THTY41 - 6,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Teknisk kommunikation på tyska II, del 2
THTY42 - 2,0 HP - VT2 block
Teknisk kommunikation på tyska III
THTY18 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.