Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Torkel Erhardsson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen är en vartannatårskurs och ges udda år. Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Innehåll

Exponentialfamiljer. Läges- och skalfamiljer. Tillräckliga, minimaltillräckliga, ancillära och fullständiga statistikor. Punktskattningsmetoder, t.ex. maximum likelihood. Evaluering av punktskattare med hjälp av t.ex. Cramer-Raos olikhet och Rao-Blackwells sats. Likelihoodkvottest. Neyman-Pearsons lemma och likformigt starkaste test. Korrespondensen mellan test och konfidensmängder. Pivotvariabler. Optimalitet för konfidensmängder. Bayesiansk inferens och beslutsteori. Asymptotisk teori.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om den allmänna teorin för statistisk inferens. Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för avancerade begrepp och satser inom den teoretiska statistiken, som t.ex. tillräcklighet, fullständighet, och Neyman-Pearsons lemma, samt bevisa vissa av dessa satser.
  • konstruera lämpliga, i vissa fall optimala, punktskattare, tester och konfidensmängder, i allmänna situationer där data är observationer från en parametrisk familj av sannolikhetsfördelningar.
  • utföra Bayesiansk inferens i allmänna situationer där data är observationer från en parametrisk familj av sannolikhetsfördelningar.
  • härleda asymptotiska resultat för punktskattningar, tester och konfidensmängder.
  • tillgodogöra sig samt kritiskt granska sådan statistisk inferens som förekommer i andra högre kurser inom utbildningen, samt i forskningsrapporter.

 

Examinationsmoment

TEN2 - 6,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner.

Litteratur

Böcker
Casella, G., Berger, R.L, Statistical Inference Duxbury Press
ISBN: 9780495391876

Rekommenderade förkunskaper

Fortsättningskurs i sannolikhetslära är önskvärt, men ej ett krav.

Sannolikhetslära
TAMS14 - 4,0 HP - VT2 block4
Sannolikhetslära, fortsättningskurs
TAMS46 - 6,0 HP - HT1 block3
Statistisk teori, grk
TAMS24 - 4,0 HP - HT1 block4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.