Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Jan-Åke Larsson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block3
VT2: block3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 34 timmar
Självstudietid: 73 timmar

SNY har ordet

Undervisningen ges i form av diskussionsseminarier. Det ingår också att göra presentationer av matematiska problem. Tidigare år har det funnits en skriftlig slutuppgift i form av en matematikartikel på Wikipedia. Denna kan eventuellt komma att ändras. På kursen ges endast betyg U/G.

Innehåll

Matematisk teoribyggnad, med anknytning till matematisk analys och linjär algebra. Presentation av matematik.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • vara medveten om, och ha en ökad förståelse för matematiska resonemang
  • kunna uppvisa en djupare insikt i matematisk teoribyggnad
  • visa god förmåga att presentera matematiska resonemang, såväl i tal som i skrift

Examinationsmoment

UPG1 - 4,0 HP
Muntliga och skriftliga redovisningar (U, G)

Examination

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Organisation

Undervisningen ges i form av diskussionsseminarier.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Övrigt

Ordinarie kurslitteratur i övriga matematikkurser under årskurs 1, samt utdelat material.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs, Envariabelanalys, Linjär algebra

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.