Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Mattias Krysander

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 2

Huvudområden

Elektroteknik
Datateknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 59 timmar

SNY har ordet

Många tycker denna kurs är rolig och de praktiska moment som ingår i kursen kan vara skönt som omväxling. Laborationerna är roliga och man känner sig kreativ när man själv får ta fram lösningar på de olika problemen.Föreläsningarna täcker kursen väl. En del klarar kursen utan boken, men eftersom den kan vara användbar även i kursen Datorteknik i årskurs 2 kan den vara väl värd att köpa.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar:

 • Talsystem och koder: talrepresentationer, talkonverteringar, felupptäckande koder, felrättande koder.
 • Algebra: boolesk algebra, modulo-2-algebra.
 • Kombinatoriska grindnät: minimering, Karnaughdiagram, NAND- och NOR-syntes, tri-state, bussystem, ofullständigt specificerade kretsar, kretsar med multipla utgångar. Kombinatoriska komponenter: adderare, komparator, avkodare, demultiplexer, multiplexer.
 • Permanentminnen, programmerbar logik.
 • Sekvenskretsar: synkronism-asynkronism, Mealy-Moore-modell, tillstånd, tillståndsgraf, tillståndsminimering.
 • Syntes med klockade vippor, asynkrona signaler till synkront system, initiering.
 • Syntes med räknare och skiftregister.

 

Mål

Kursens syfte är ge en teoretisk och praktisk grund för konstruktion och felsökning av digitala system. Efter genomgången kurs ska studenten kunna,

 • omsätta en problemformulering till teoretisk modell för digitala kretsar
 • tillämpa strukturerade metoder för analys och syntes av kombinationskretsar och sekvenskretsar.
 • omsätta en konstruktion till fungerande hårdvara
 • verifiera hårdvaran mot den ursprungliga problembeskrivningen

Som delmoment i detta måste studenten kunna:

 • utföra beräkningar med boolesk algebra
 • skapa en funktionstabell för ett kombinationskrets med utgångspunkt från en problemformulering
 • realisera ett booleskt funktionsuttryck i hårdvara och då välja lämpliga digitala komponenter
 • konstruera en tillståndsgraf för en sekvenskrets med utgångspunkt från en problembeskrivning
 • avgöra om en sekvenskrets ska realiseras enligt Mealy- eller Moore-modellen
 • minimera en tillståndsgraf med redundanta tillstånd
 • använda Karnaughdiagram för att hitta minimala lösningar för kombinatoriska uttryck och då ta hänsyn till vilka komponenter som ska användas vid realiseringen
 • felsöka en digitala krets
 • realisera sekvenskretsar i hårdvara 

 

Examinationsmoment

LAB1 - 4,0 HP
Laborationer och kontinuerlig examination i samband med dessa samt individuell laborationsexamination (U,G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar och i anslutning till dessa räkneövningar och laborationer.

Litteratur

Böcker

Valbar
Lars-Hugo Hemert, (2001) Digitala kretsar 3 uppl Studentlitteratur AB, Lund
ISBN: ISBN 978-91-44-01918-5

Rekommenderade förkunskaper

Förmåga att hantera enkla funktionsuttryck. Kunna lösa problem i grundläggande ellära, till exempel med användande av Ohms lag, Kirchhoffs lagar, serie och parallellkoppling.

Påbyggnadskurser

Datorteknik Y
TSEA28 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 3
Elektronik kandidatprojekt
TSEA56 - 16,0 HP - VT1 block 2, VT2 block saknas

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.