Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Oscar Gustafsson

Schemablock

Halvtermin

HT1: block
HT2: block

VT1: block
VT2: block

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

1,0HP
Schemalagd tid: 0 timmar
Självstudietid: 27 timmar

SNY har ordet

Kursen är frivillig och får därför inte räknas med i examen. Den räknas dock med när man redovisar för CSN. (Endast betyget Deltagit ges)

Innehåll

Kursen består av studiebesök hos industrier, forskningsinstitut och statliga verk, såsom Ericsson, Saab, Sectra, Enea, Flextronics, OKG, FOI, m fl.

Mål

Att studenten genom studiebesök ska komma i kontakt med teknikföretag
med relevans för den egna utbildningen och få inblick i företagens verksamhet och produkter.

Examinationsmoment

ANN1 - 1,0 HP
Deltagande i två studiebesök på olika företag (D)

Examination

Endast ett betyg ges: "Deltagit"

Organisation

Kursen genomförs i form av studiebesök, vilka organiseras av studentföreningen Team Obelix.

Litteratur

Övrigt

Kompendium och annat material som utdelas före eller i samband med studiebesöken.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.