Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Tomas Svensson

Schemablock

Heltermin

VT1: block -
VT2: block -

HT1: block -
HT2: block -

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G1

Tidsfördelning

1,0HP
Schemalagd tid: None timmar
Självstudietid: 27 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Kursen är frivillig och får därför inte räknas med i examen. Den räknas dock med när man redovisar för CSN.(Endast betyget Deltagit ges)

Innehåll

Kursen består av studiebesök hos industrier, forskningsinstitut och statliga verk, såsom Ericsson, Saab, Sectra, Enea, Flextronics, OKG, FOI, m fl.

Mål

Att studenten genom studiebesök ska komma i kontakt med teknikföretag med relevans för den egna utbildningen och få inblick i företagens verksamhet och produkter.

Examinationsmoment

ANN1 - 1,0 HP
Deltagande i två studiebesök på olika företag erfodras för betyg (D)

Examination

Endast ett betyg ges: "Deltagit"

Organisation

Kursen genomförs i form av studiebesök, vilka organiseras av studentföreningen Team Obelix.

Litteratur

Kompendium och annat material som utdelas före eller i samband med studiebesöken.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.