Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

TEMA

Examinator

Eva K. Törnqvist

Schemablock

Heltermin

VT1: block -
VT2: block -

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G1

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 14 timmar
Självstudietid: 39 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Introduktionskurs för universitetsstudier är till för att introducera universitetet och hur studierna här fungerar. Kursen innehåller även en del studieteknik där man får reflektera över sina studier, sitt studieupplägg och hur man ska gå tillväga för att ta till sig information på bästa sätt. Kursen är frivillig och får därför inte räknas med i examen. Den räknas dock med när man redovisar för CSN.

Innehåll

Kursen kommer att behandla bland annat personlig planering, frågor om lika villkor och vetenskaplig hederlighet. Betydelsen av att kunna att samarbeta kommer också att behandlas.

Mål

Målet är att kursen ska ge en kontext till högskolestudier men också verktyg för att hantera studierelaterade situationer. Studenterna ska efter avslutad kurs
  • Reflektera över samt strukturera sin egen studiesituation
  • Beskriva universitets policy beträffande allas lika villkor
  • Följa överenskomma regler när det gäller vetenskaplig hederlighet

Examinationsmoment

UPG2 - 2,0 HP
Inlämningsuppgift (U,G)

Examination

För att få göra den avslutande reflektionsuppgiften krävs 75 % närvaro på föreläsningarna. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Undervisningen sker via en föreläsningsserie.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Material som delas ut vid föreläsningar.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.