Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Li Li Tunek

Schemablock

Halvtermin

VT1: block
VT2: block

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

SNY har ordet

Den sista språkkursen innan utbytesåret i planeringen. Tanken är kanske inte att man ska bemästra språket vid detta stadium, men denna kurs tillsammans med tidigare kurser utgör en god grund för interaktioner på kinesiska. Även om det inte märks under tiden kurserna läses ger de tekniska texterna en bra grund för fortsatta tekniska studier på språket. Kursen fortsätter med samma upplägg som tidigare språkkurser, tekniska och kulturella texter som examineras genom duggor och en tentamen. Ett delmoment är en muntlig presentation som hålls inför gruppen där ämnesvalet är relativt fritt.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen utvecklar ordförråd och yrkesrelevant terminologi genom att studenterna deltar i föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs under hela kursen på den språkliga och innehållsmässiga korrektheten. Den språkliga korrektheten tränas genom undervisningen, t.ex. genom hörförståelse och diskussioner.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgång av kursen skall aktivt ha utvecklat sina språkliga färdigheter med tonvikt på deras yrkesterminologi, inom det ekonomiska, matematiska, fysikalisk och tekniska området som är relevant för att kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår.

Lärandemålen är att studenten efter avslutad kurs i tal och skrift, och med precision i språket kan förstås av en person inom det kinesiska språkområdet med samma yrkesinriktning.

Teknologen ska efter avlutad kurs kunna delta på lektioner och föreläsningar vid ett utländskt universitet med kinesiska som undervisningsspråk.

Efter fullbordar kurs ska studenten:

  • På ett professionellt sätt muntligt och skriftligt kunna uttrycka sig inom ämnen med yrkesrelevant terminologi.
  • Ha nått en ökad förmåga att kommunicera och uttrycka sig skriftligen och muntligen inom språkområdet för att kunna delta i och tillgodogöra sig undervisning vid ett utländskt universitet inom språkområdet och på huvudspråket.
  • En ökad förmåga att kunna analysera och diskutera dagsaktuella ämnen inom teknik, fysik, ekonomi och samhälle.

Examinationsmoment

KTR1 - 0,5 HP
Duggor (U, G)
TEN1 - 1,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter som baseras på muntlig framställning och hörförståelse. Kursen bygger på ett aktivt deltagande av studenterna.
Kursen pågår hela vårterminen.

Litteratur

Böcker
Shi Zhong Qi; Hu Ling Jun; Wang Xiao Dan, 卓越汉语 公司实战篇 (Excellent Chinese: Business Practice)
ISBN: 9787560096216

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på kinesiska II, del 1
TEIK41 - 6,0 HP - HT1 block4, HT2 block4

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på kinesiska III
TEIK18 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.