Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Fredrik Andersson
Mikael Langer
Johan Thim

Schemablock

Halvtermin

HT0: block
HT1: block 2

HT0: block
HT1: block 3

HT0: block
HT1: block 4

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 78 timmar
Självstudietid: 82 timmar

SNY har ordet

Denna kurs(kod) är helt ny 2020, men innehållet är precis detsamma som i den tidigare grundkursen TATM79. Kommentarer från tidigare studenter kan därför hittas under denna kurs.

Kursen upplevs som en bra och nödvändig inkörsport till kommande matematikstudier. Man lär sig bland annat bevisföring och lösningsredovisning enligt högskolematematikens krav. Med kursen får man också en för många välbehövlig uppfriskning av gymnasiematematiken. Kursen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter samt två duggor (mindre prov). För den som inte uppnått godkänt efter detta finns möjlighet att skriva en tenta. Inlämningsuppgifterna rekommenderas att göra utan för lektionstid då man annars lätt kan halka efter på lektionsuppgifterna. Kurslitteraturen är samma som senare kommer att används i Envariabelsanalys 1 och Envariabelsanalys 2, och du kommer dessutom att ha stor nytta av den som uppslagsbok i andra kurser.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. Ekvationslösning. Algebraiska ekvationer. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktionen, arcusfunktioner. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Eulers formler. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevisföring. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form. Geometrisk och aritmetisk summa. Binomialsatsen.

Mål

Det är viktigt att du tillägnar dig en allmän matematisk säkerhet och stabil grund inför de fortsatta studierna. Målet är att du, efter genomgången kurs, skall kunna

 • läsa och tolka matematisk text
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar
 • räkna med algebraiska uttryck, olikheter och absolutbelopp
 • lösa polynom- och rotekvationer
 • undersöka funktioner med avseende på begrepp som definitionsmängd, värdemängd, sammansättning och injektivitet
 • definiera och rita graferna till de elementära funktionerna: den naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktionerna
 • använda räknelagar för de elementära funktionerna och bevisa enkla räknelagar för sådana
 • arbeta med komplexa tal på kartesisk och polär form
 • definiera den komplexa exponentialfunktionen samt härleda och använda Eulers och deMoivres formler
 • lösa problem som rör räta linjer och cirklar i planet
 • föra logiska resonemang
 • arbeta med geometriska och aritmetiska summor
 • utföra kontroller av resultat och delresultat, för att verifiera att dessa är korrekta eller rimliga.

Examinationsmoment

TEN3 - 4,5 HP
Sammanfattande skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
UPG1 - 1,5 HP
Inlämningsuppgifter (U, G)
TEN4 - 1,5 HP
Skriftlig deltentamen (U, G)
TEN5 - 3,0 HP
Skriftlig deltentamen (U, G)

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Litteratur

Böcker
G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys, en variabel Liber
Övrigt

Övningsmaterial producerat vid institutionen

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiets matematik 4 eller motsvarande.

Påbyggnadskurser

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.