Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Miguel Gimenez Rodriguez

Schemablock

Halvtermin

HT1: block4
HT2: block4

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 56 timmar
Självstudietid: 104 timmar

SNY har ordet

Det finns en valbar kurs THFR05 på tekniska fakulteten, samt kvällskurser i franska på filosofiska fakulteten somkan vara värda att komplettera med.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen knyter an vid den kunskapen som studenten genom sin utbildning redan har tillägnat sig och applicerar grundläggande terminologier på respektive språk. Ordförråd och yrkesrelevant terminologi övas under varje modul genom studium av texter med ett innehåll som i huvudsak handlar om ämnen nämnda i lärandemålen. Särskilt vikt läggs under hela kursen på den språkliga och innehållsmässiga korrektheten. Den språkliga korrektheten tränas med hjälp av översättningar i de ovan nämnda ämnena.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgång av kursen aktivt skall ha utvecklat sina språkliga färdigheter med tonvikt på deras yrkesterminologi, inom det ekonomiska, matematiska, fysikalisk och tekniska området som är relevant för att kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår.
Lärandemålen är att studenten efter avslutad kurs i tal och skrift, och med precision i språket kan förstås av en person inom det franska språkområdet med samma yrkesinriktning.
Teknologen ska kunna:

  • Förstå och särskilja - i direkt jämförelse med svenska förhållanden - olika preferenser gällande organisationer och affärskulturen inom respektive språkområde.
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet för att kunna tolka, värdera och redogöra för ett företags affärsverksamhet, ekonomiska inriktning m.m. (Ii-studenterna)
  • Uttrycka sig i termerna på språkområdet inom fysik, matematik, elektronik m.m (Yi-studenterna)
  • Ökad förmåga att inom språkområdet kommunicera och förklara teknisk/ekonomisk terminologi

Examinationsmoment

UPG2 - 2,0 HP
Individuell PM och muntlig presentation (U, 3, 4, 5)
TEN2 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i föreläsnings- och seminarieform. Studenterna ges stort utrymme för kunskapsbearbetning via kommunikativa aktiviteter och muntlig framställning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Fastställs senare.

Rekommenderade förkunskaper

Teknisk kommunikation på franska I, del 1
THFR21 - 2,0 HP - HT1 block3, HT2 block1
Teknisk kommunikation på franska I, del 2
THFR22 - 6,0 HP - VT1 block3, VT2 block1

Påbyggnadskurser

Teknisk kommunikation på franska II, del 2
THFR42 - 2,0 HP - VT2 block
Teknisk kommunikation på franska III
THFR18 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.