Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Li Li Tunek

Schemablock

Halvtermin

HT0: block
HT1: block
HT2: block

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 144 timmar

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen belyser ekonomiska strukturer i språkområdet. I kursen diskuteras och jämförs skillnader mot svenska förhållanden. Ordförråd övas under kursen genom läsning av texter med ett innehåll som i huvudsak behandlar yrkesterminologi. Kontinuerligt tränas språkförståelse och kommunikation. Kursen innehåller individuella PM eller översättningar och muntliga presentationer. Utifrån den tränas och förklaras den språkliga korrektheten.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på kinesiska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om kinesisk-språkiga samhällssystem vad gäller företag och organisationer, samt grundläggande ekonomiska strukturer och förståelse inom det matematiska/tekniska området.
Kursens långsiktiga mål, tillsammans med den fortsatta språkundervisningen i åk 1 och åk 2, är att den studeranden ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning tillsammans med studenter och lärare som har språket som modersmål. Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom tekniska, ekonomiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det kinesiska språkområdet och med samma yrkesinriktning.
Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

  • Läsa och förstå ekonomiska strukturer i länder inom språkområdet
  • Ökad förmåga att förstå och uttrycka sig på vardagsspråket och inom språkområdet
  • Redogöra för grundläggande tekniska och matematiska begrepp inom språkområdet

Examinationsmoment

KTR2 - 0,5 HP
Duggor (U, G)
KTR1 - 0,5 HP
Duggor (U, G)
TEN2 - 2,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
TEN1 - 2,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Böcker
Ma Jianfei, 汉语口语速成 提高篇 / Short-term Spoken Chinese: Pre-Intermediate
ISBN: 9787561916162

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.