Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Kaori Hoshi Larsson

Schemablock

Heltermin

HT1: block3
HT2: block1

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G1

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Var beredd på att lägga ner tillräckligt med tid trots att kursen är på 2 hp. Läraren brukar skicka kursinformation via grupp e-postlista innan kursen börjar. De som inte är på listan får kontakta administratören för att bli tillagd. Studenter skriver kanjidugga nästan varje vecka. Två olika typer av kanjiduggor kommer ges under Ht1 + Vt1 respektive Vt2. Den första typen liknar den som ges under basåret (kontakta läraren om du inte känner till denna). Den andra typen fokuserar mer på tecknen i glosor.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen belyser ekonomiska strukturer i språkområdet. I kursen diskuteras och jämförs skillnader mot svenska förhållanden. Ordförråd övas under kursen genom läsning av texter med ett innehåll som i huvudsak behandlar yrkesterminologi. Kontinuerligt tränas språkförståelse och kommunikation. Kursen innehåller individuella PM eller översättningar och muntliga presentationer. Utifrån den tränas och förklaras den språkliga korrektheten.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på japanska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om japansk-språkiga samhällssystem vad gäller företag och organisationer, samt grundläggande ekonomiska strukturer och förståelse inom det matematiska/tekniska området.
Kursens långsiktiga mål, tillsammans med den fortsatta språkundervisningen i åk 1 och åk 2, är att den studeranden ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning tillsammans med studenter och lärare som har språket som modersmål.
Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom tekniska, ekonomiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det japanska språkområdet och med samma yrkesinriktning.
Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:
  • Läsa och förstå ekonomiska strukturer i länder inom språkområdet
  • Ökad förmåga att förstå och uttrycka sig på vardagsspråket och inom språkområdet
  • Redogöra för grundläggande tekniska och matematiska begrepp inom språkområdetExaminationsmoment

TEN2 - 1,5 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
KTR1 - 0,5 HP
Dugga (U,G)

Organisation

Kursen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Fastställs senare

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.