Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Hans Lundmark

Schemablock

Halvtermin

HT1: block
HT2: block

VT1: block
VT2: block

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

1,0HP
Schemalagd tid: 32 timmar
Självstudietid: 5 timmar

SNY har ordet

Endast Godkänd och Underkänd ges som betyg. För Godkänd krävs närvaro på minst 12 av de 16 föreläsningarna.Många föreläsningar är väldigt intressanta medan andra upplevs som alltför svårbegripliga. Tidigare år har ett flertal studenter dykt upp på föreläsningar bara för poängens skull och väl där ägna sig åt annat. Detta har varit störande både för föreläsare och övriga studenter varför vi istället rekommenderar att man ser kursen som en möjlighet att få se ett antal intressanta föreläsningar och därmed enbart gå på de man känner sig intresserad utav,utan att bry sig om att uppnå antalet för att klara kursen. Värt att notera är att föreläsningarna kan komma att vara på engelska.

Innehåll

Innehållet varierar från år till år. Varje föreläsning ingår i ett av tre teman:

  1. Matematisk breddning och/eller fördjupning.
  2. Matematikens historia.
  3. Matematikens användning inom teknik och naturvetenskap.

Mål

Att bidra till förståelsen av matematiken och dess roll i utbildningen. Kursen ska ge

  • kunskap om matematikens utveckling ur ett historiskt perspektiv
  • fördjupad förståelse för delar av matematikens grunder
  • inblickar i matematikens användning inom teknik och naturvetenskap.

Examinationsmoment

ANN1 - 1,0 HP
Närvaro vid minst 12 av 16 tillfällen (U, G)

Examination

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen ges i form av en föreläsningsserie.
Kursen pågår hela läsåret.

Litteratur

Övrigt

Referenser ges vid varje föreläsning.

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiets matematik E eller motsvarande

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.