Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Torbjörn Larsson

Schemablock

Halvtermin

VT2: block3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 36 timmar
Självstudietid: 124 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Innehåll

Konstruktion och utvärdering av optimeringsmodeller för realistiska besluts- och planeringsproblem. Beroende på optimeringsproblemen kan även nya optimeringsmetoder ingå.

Mål

Att ge insikt i hur realistiska besluts- och planeringsproblem kan lösas med optimeringsmetodik. Att ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetoder. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna konstruera och implementera optimeringsmodeller för tillämpningar och utvärdera dessa.

Examinationsmoment

PRA1 - 6,0 HP
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt. Närvaro vid... (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen består av två projektuppgifter som löses i grupp. Projektarbetet är ej schemalagt. Föreläsningar och handledning stödjer projektarbetena. Innehållet på föreläsningarna styrs av projektens behov. Vid seminarier redovisas och diskuteras projekten.

Litteratur

Kompendier

Beror av val av projekt.

Rekommenderade förkunskaper

En grundkurs i optimeringslära. Projekten utnyttjar kunskap från kurser på andra institutioner. Vilka projekt som kan väljas styrs därmed av förkunskaperna.

Optimeringslära grundkurs
TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.