2021- : Var är zoomlänken??

I dagsläget består sektionen, till skillnad från det tidiga 70-talets 200 medlemmar, av ungefärligen 600 medlemmar. Många saker med sektionen, då som nu, är sig lika. Många av posterna på sektionen har samma postnamn och till synes samma ansvar som när LYS existerade, bland annat skattmästare, chefsbyråkat, sexmästare, fadderi kommendör m.fl. Allt efter årens gång har sektionens utskott ökat i antal och utöver de utskott som fanns från början, som exempelvis studienämnden, sexmästeriet och fadderiet, har flertalet tillkommit. Denna tillökning har skett i takt med att sektionen har vuxit och nya behov har skapats. Tillökningen av ett aktivitetsutskott, ett pubutskott och en damförening är bara några få exempel på tillskott som sektionen fått ta del av under de senaste 30 åren. I dagsläget består sektionen av hela 14 utskott exklusive valberedning och styrelse som tillsammans utgörs av ca 120 sektionsaktiva utskottsmedlemmar.
Under de senaste 50 åren har det hänt mycket på Y-sektionen, och mycket kommer fortsättningsvis att hända. Redan inom det närmaste året kan Linköpings Universitet få ta del av ytterligare en civilingenjörsutbildning: Teknisk matematik. Dess sektionstillhörighet är i dagsläget inte bestämd, men det spekuleras att Y-sektionen kan få växtvärk inom en snar framtid, och då vet ni alla varför.

*Fun fact*
TV-undervisning hölls till en början på LiTH, men avvecklades redan efter 2 år då den fått svidande kritik från studenterna.

2021
YF utökades till 11 personer, och en ny kilt syddes till kommendören för att ingen skulle behöva guppa omkring utan kilt under Nolle-P. Denna gång var tyget, till skillnad från förra gången, inköpt från Skottland och inte från Ohlssons tyger.

2021
Y-sektionen firar 50-årsjubileum!
2021, Y-fadderiet år 2021 från förstasidan i Nolleboken.


1997, Y-fadderiet år 1997.


oklart årtal, Y-fadderiet.Y50 reserverar sig för eventuella faktafel i samtliga text i tidslinjen. Detta gäller både årtal och andra referenser i form av text och skrift. Detta baserat på det faktum som är att leta i arkivet  skulle kunna göras till en mindre kurs i sig självt.

Intresseavvägning angå användandet av bilder finns här.

Vi i Y50 vill även ge ett stort tack till webbgruppen som har gjort denna tidslinje möjlig!


Senast ändrad: 26 november 2021 12:55 av Carl.