Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Li Li Tunek

Schemablock

Heltermin

HT1: block3
HT2: block1

Huvudområden

Övriga ämnen

Nivå

G1

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 16 timmar
Självstudietid: 37 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Tidigare var språkundervisningen i årskurs ett en kurs utspridd över perioderna ett, tre och fyra, men den har nu delats upp i två kurser, en på hösten och en på våren.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen belyser ekonomiska strukturer i språkområdet. I kursen diskuteras och jämförs skillnader mot svenska förhållanden. Ordförråd övas under kursen genom läsning av texter med ett innehåll som i huvudsak behandlar yrkesterminologi. Kontinuerligt tränas språkförståelse och kommunikation. Kursen innehåller individuella PM eller översättningar och muntliga presentationer. Utifrån den tränas och förklaras den språkliga korrektheten.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kommunikativ förmåga i teknisk kommunikation på kinesiska. Detta görs i ett sammanhang där studenten utvecklar grundläggande kunskaper om kinesisk-språkiga samhällssystem vad gäller företag och organisationer, samt grundläggande ekonomiska strukturer och förståelse inom det matematiska/tekniska området.
Kursens långsiktiga mål, tillsammans med den fortsatta språkundervisningen i åk 1 och åk 2, är att den studeranden ska kunna tillgodogöra sig kurser under sitt utlandsår genom att delta i undervisning tillsammans med studenter och lärare som har språket som modersmål. Lärandemålen är att studenterna efter avslutad kurs ska kunna förstå texter, föreläsningar och presentationer inom tekniska, ekonomiska ämnesområden, uttrycka sig i tal och i skrift, på ett sätt som kan förstås av en person inom det kinesiska språkområdet och med samma yrkesinriktning.
Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:
  • Läsa och förstå ekonomiska strukturer i länder inom språkområdet
  • Ökad förmåga att förstå och uttrycka sig på vardagsspråket och inom språkområdet
  • Redogöra för grundläggande tekniska och matematiska begrepp inom språkområdet


Examinationsmoment

TEN2 - 1,5 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
KTR1 - 0,5 HP
Dugga (U,G)

Organisation

Kursen bedrivs i föreläsnings-, lektions- och seminarieform.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Fastställs senare.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.