2001-2010: Välkommen till cyberrymden

2001
Det tidigaste spåret, som kunnat hittas, av en hemsida för Y-sektionen på vårt kära www. Dock har webbgruppen bedrivit sin verksamhet sedan verksamhetsåret -99/00, enligt fotokatalogen.

2001
Y-sektionen firar 30-årsjubileum

2003
SNY:s struktur under det tidiga nollnoll talet var halverad antalsmässigt i jämförelse med 20-talet. Man var endast fem medlemmar i studienämnden. Posterna var ordförande, vice-ordförande, Yi-ledamot, ledamot & sekreterare. Till skillnad från dagsläget så utvärderades inte några kurser på masternivå.

2003
Året är 2003, och den 29 mars kan födseln av ett svart hål, GRB 030329, 2 miljarder ljusår bort, observeras. Något som också föddes detta år är utskottet PubU. Dess skapare, Mattias Eriksson, blev den förste Y-Pubaren i PubU:s matrikel. Sen dess har matrikeln vuxit sig större och större och i skrivande stund, cirka 18 år senare, är matrikeln uppe på sitt 69:e namn. 

2003
Aktivitetsutskottet AktU skapades. Dock firade AktU 10-årsjubileum 2019, så om någon frivillig Y:are vill agera grunkenhandledare för AktU 19/20 kan ansökan skickas till...

2004
Spår av en alumnyordförande kan hittas redan vid millennieskiftet, men 2004 skådades alumniutskottet för första gången. Utskottet har sedan dess haft ett antal svackor då det har varit inaktivt, dock har det sedan verksamhetsåret 15/16 varit ett aktivt utskott. Dess medlemmar kan kännas igen på sina fina AlumnY-kepsar som sedan 2015 har gått i arv till nästkommande utskottsmedlemmar.

2006
Första spåret av det Internationella utskottet, IntU, kan för den nyfikne individen hittas i fotokatalogen från 06/07. De bedrev sin verksamhet fram tills 2021, då internationellt ansvarig omplacerades till SNY och utskottet avvecklades efter ett antal år av inaktivitet.

2006
Efter 2006 kommer vi inte att se skymten av varken sexmästare, kommendör och yvetteordförande i styrelsen. Ett steg mot en mer strategiskt styrelse togs.
Idag har samtliga ordföranden en plats i kansliet där man samverkar ordföranden sinsemellan, och vice ordförande styr diskussionerna. Dock har ingen fakta om när kansliet upprättades hittats. 

2006
Y-sektionen firar 35-årsjubileum.

2010
Den tidigare masterinriktningen Medicinsk Teknik, för kortat MED eller μ blev ett eget program, och sektionen fick sitt senaste tillskott. Masterinriktningen finns såklart kvar på Y med.

Nedan följer ett bildspel på totalt 9 stycken bilder.


Senast ändrad: 26 november 2021 11:56 av Carl.