Tillbaka

Förmöte inför Vintermöte 2021

Tidpunkt: tors 18/2 2021, 17:15 till tors 18/2 2021, 21:00

Plats: https://liu-se.zoom.us/j/63196538378

Beskrivning: Vi inleder med ett förmöte som kommer att hållas torsdagen den 18e februari på Zoom, från kl.17:15 och framåt. På förmötet är alla välkomna att närvara. Styrelsen kommer under mötet att informera om hur ett sektionsmöte går till och de inkomna motionerna kommer att diskuteras.

Sista anmälan: tors 18/2 2021, 17:00


Anmälan

Du måste logga in för att kunna anmäla dig!


Logga in