Samarbeten

Företagspresentationer

Vill ni tala inför våra medlemmar? Vi hjälper er att hitta ett upplägg som ni tror på. Presentera er inför Y-teknologerna under en lunchföreläsning eller bjud in avgångsstudenterna till en företagskväll på ert företag. Ingenting är omöjligt!

Annonsering/sponsring

Vill ni vara en del av vår vardag? Bli en sponsor av vårt sektionsrum! Annonsera på vår hemsida eller i annat sektionsrelaterat material. Vi har många idéer som väntar på att bli verklighet.

För mer information kontakta vår näringslivsansvarige på naru.ordforande@ysektionen.se


Senast ändrad: 24 februari 2018 17:10 av Alexander.
Öppnad av 843 användare.