Y-sektionens Lilla Svarta

Visar 200 av 200 sånger

Fina Visor

Du gamla, Du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga Nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig vänaste land upp på jord
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!


Texten är skriven av Richard Dybeck, som på 1860-talet diktade en text till en enkel melodi från Värmland. Den blev vår nationalsång år 1866.

Vid sjungande av nationalsång:
1. Stå upp.
2. Inga händer i byxfickorna.
3. Herrar avtager huvudbonad.

Kungssången

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till Kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam.


Text: C V A Strandberg
Musik: O Lindblad
Sången skrevs till Oscar I:es trontillträde 1844. Den är en hyllning till regenten som en symbol för nationen. Den bör kunnas utantill.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus, nos habebit humus.
Vivat academia, vivant professores
Vivat academia, vivant professores
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaclibet
Semper sint in flore, semper sint in flore.

Så lunka vi

Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: Granne kom
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe, fäll din krycka ner
och du, du yngling, lyd min lag.
Den skönsta nymf som åt dig ler
inunder armen tag

Tycker du att graven är för djup
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!

Säg, är du nöjd, min granne säg?
Så prisa världen nu till slut.
Om vi har en och samma väg,
så följoms åt. Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du...


C. M. Bellman

Bort allt vad oro gör

Bort allt vad oro gör,
bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer bland desse buteljer
sin maglikör
/: Granne! Gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör
Vad det var läckert!
Vad var det?
Rhenskt Bläckert?
Oui, monseigneur :/

Bort allt vad oro gör,
Allt är ju stoft och aska
Låt oss bli raska och tömma vår flaska
bland bröderna
/: Granne! Gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör
Vad det var mäktigt!
Vad var det?
Jo, präktigt!
Malaga, ja :/


C. M. Bellman
Kör ur Bacchi Tempel

Längtan till landet

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö
Snart är sommaren här: I purpurvågor
guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne

Ja, jag kommer! Hälsen glada vindar
ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,
se dem än, som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö


H. Sätherberg & O. Lindblad

Så skimrande

Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande
Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra
och blommorna aldrig så ljuvligt doftande
Som när du gick vid min sida
mot solnedgången,
aftonen,den underbara
Då dina lockar dolde mig för världen
medan du dränkte alla mina sorger
Älskling, i din första kyss


E. Taube

Sveriges flagga

Flamma stolt mot dunkla skyar,
lik en glimt av sommar ́ns sol
Över Sveriges skogar, berg och byar,
över vattnen av viol
Du som sjunger, när Du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
”Solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk!”

Flamma högt vår kärleks tecken
Värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära
Fornklenod och framtidstolk
Gud är med oss! Gud är med oss!
Han skall bära stark vårt fria, svenska folk


K. G. Ossiannilsson & Hugo Alfvén
Kraftigt, ej för fort!

Studentsången

/: Sjungom studentens lyckliga dag
låtom oss fröjdas i ungdomens vår
Än klappar hjärtat med friska slag
och den ljusnande framtid är vår :/
/: Inga stormar än i våra sinnen bo
Hoppet är vår vän och vi dess löften tro
när vi knyta förbund i den lund
där de härliga lagrarna gro
där de härliga lagrarna gro - Hurra! :/

Rosen

När man söker sorgens stunder glömma
är det skönt att vaken gå och drömma
Glömma att lyckan flugit har sin kos
å att du ej fick min röda ros

Ty just nu idag, så köpte jag
en liten ros i en blomsteraffär
En ros röd som blod, så att du förstod
att det är dig som jag håller kär

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut
Svarade du helt enkelt ”Nej, nu får det vara slut
Jag ska vara hemma i kväll, lägga mig tidigt och sova
Ring inte mer är du snäll” Och det, det måste jag lova
Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll
På sta’n jag drev, tills jag såg dig
Med en grabb i bil av senaste modell
Bilens lack, den glänste, och kromen blixtra’ i dess nos
Där stod jag stum och tänkte ”Hur enkel är ändå min lilla
ros”

När man söker...
Ty just nu idag...

När jag nu vandrar här olyckligt kär och nervös
Är det väl ingen som mig klandrar
Om jag rosen ger till en annan tös

Ty just nu idag...


Arne Quick

Flickorna i Småland

På lingonröda tuvor och på villande mo
där furuskogen susar susilull och susilo
Där kan du se dem en och en och stundom två och två

På lingonröda tuvor kommande dansande på tå
Det är flickorna i Småland
det är flickorna från mon
Det är flickorna som vallmoblom och lilja och pion
Ja, det är flickorna i Småland, susilull och susilo
som går vallande och trallande på villande mo

Och går du ut på vägarne, då gångande sven
Och går du ut i världen för att söka dig en vän
Och frågar du och spörjer, susilull och susilo
Var månn’ i hela världen de bästa flickor bo

Det är...

Och vänder du dig spörjande
att få den gåtan löst
Och vänder du dig sörjande
mot väster och mot öst
Då skall du höra vindens susilull och susilo
Dig svara var i världen de bästa flickor bo

Det är...


Text: Karl Williams
Musik: Fridolf Lundberg
Källa: Allsånger 2 av Bosse Larsson

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We ́ll tak ́ a cup o ́kindness yet
For auld lang syne

And here ́s a hand my trusty friend
And gie ́s hand of thine
We ́ll tak ́ a cup o ́kindness yet
For auld lang syne
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We ́ll tak ́ a cup o ́kindness yet,
For auld lang syne


Sjunges traditionellt vid tolvslaget på nyårsafton i USA

Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål till bredden fylld med vin
Så drick, min vän, drick sol och doft, ty dagen den är din

Långt bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr
Och följer vägens vita band mot glada äventyr
Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom
Som gror och sjuder överallt där våren står i blom


Musiken är hämtad ur "Bondekantaten", av J S Bach.
Texten är skriven av E Lindström.

O, gamla klang- och jubeltid

O, gamla klang- och jubeltid,
ditt minne skall förbliva
och än åt livets bistra strid
ett rosigt skimmer giva!
Snart tystnar allt vårt yra skämt,
vår sång blir stum, vårt glam förstämt:
O, jerum, jerum, jerum (ett slag i bordet)
O, quae mutatio rerum!

var äro de som kunde allt,
blott ej sin ära svika
som voro män av äkta halt
och världens herrar lika?
De drogo bort från vin och sång
till vardagslivets tråk och tvång:
O, jerum, jerum, jerum (slag)
O, quae mutatio rerum!

En tämjer börsens vilda fall (I-are & ekonomer står)
och köper våra papper.
En idkar maskinistens kall, (M-are)
En mästrar volt så tapper (Y-are)
En lagrar data på en fil (C-are & D-are)
En håller oss vid liv på RIL. (medicinare)
O, jerum, jerum, jerum (slag)
O, quae mutatio rerum!

Men hjärtat i en sann student
kan ingen tid förfrysa.
Den glädjeeld, som där han tänt,
hans hela liv skall lysa.
Det gamla skalet brustit har
men kärnan finnes frisk dock kvar, (slag på kärnan)
och vad han än må mista, (inget slag)
den skall dock aldrig brista!

Så sluten bröder fast vår krets (man reser sig och tar varandras händer)
till glädjens värn och ära!
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds
vår vänskap trohet svära.
Lyft bägaren högt, och klinga vän!
De gamla gudar leva än
bland skålar och pokaler, (stamp)
bland skålar och pokaler.


Text: Eugen Höfling efter O, alte Burschenherrlichkeit
Efter sångens slut är även sittningen slut och man förblir stående. Linköpingsteknologer på besök i t ex Uppsala bör observera att man där enbart slår i bordet på "kärnan", inte någon annanstans i sången.

En alternativ vers som inkluderar (nästan) alla teknologer vid LiU som ibland används vid examenshögtiden eller LinTek-arrangemang:
En tämjer börsens vila fall (I, Ii)
En löser molekyler (TBi, KB, Biologi, KA)
En idkar maskinistens kall (M, Mi, EMM, DPU)
En mästrar volt så tappert (Y, Yi, EL, Fysik, Matematik)
En lagrar data på en fil (D, Di, MT, IT, IP)
En bygger stad, en skapar stil (KTS, SL, FTL, BI, GDK)

Y-Visor

Nollesång -23

Mel: Fångad av en stormvind

Y-nollan vi grunkar
hela dan
Festar sedan natten lång
Ympar varje morgon med vårt

Mastodontlika Y
Fadderi
Slipsen vår är jättefin
Gjord av ylle färgad gu-ul

Nollesång -22

Mel: Ge mig en kaka till kaffet

Vi ska grunka på dagen,
sen så får de va

Vi ska festa på natten,
till vi möter morgondan

Vi ska Ympa i amfi,
med nolleslipsen på

Med YF
Vårt fadderi

Nollesång -21

Mel: Dansar aldrig nykter

Vi är Y-nollan
Och vi grunkar vi
På morgonen ympar vi
Med Y-Fadderiet
När natten kommer
Ja då festar vi
I gulan slipsen för vi
Pluggar Y

Nollesång -20

Mel: Dansa i neon

Vi ska grunka dagen lång
och sen festa hela natten
Vi ska ympa med vårt fadderi
på morgonen
Och vi ska göra YF nöjt
Bära slipsen vår med stolthet
Vi ska klara alla mattetal
med enkelhet

Nollesång -19

Mel: Take Me Home, Country Roads

Vi går Y, slipsen på
Festar loss, natten lång
Och vi ympar, varje morgon
Med vårt Y-Fadderi

Nollesång -18

Mel: Kung för en dag - Magnus Uggla

För vi är Y-nollan med slipsar
Som sli-iter hårt med grunken
Vi ska festa hela natten lång
Och ympa med vårt fadderi

Nollesång -17

Mel: Piff och Puff - Räddningspatrullen

Här kommer Y-Nollan, räknar grunk
Här kommer Y-Nollan, slipsen knuten
Vi ympar varje morgon med fadderi't
På natten släpper vi allt slit

Nollesång -16

Mel: Världens bästa Karlsson

Vi är! Nollan! Här på Y-sektionen!
Festar! Grunkar! Bäst i regionen!
Ympar! Gör vi! I Amfi varje morgon
Med vårt mastodontlika Fadderi

Nollesång -15

Mel: Var nöjd med allt som livet ger, djungelboken

Jag har nu börjat plugga Y
På LiU är jag nu helt ny
Grunkar hårt och festar natten lång
Jag går till Amfi varje dag
med fadderiet ympar jag
jag blir så snygg och smart och stark på Y.

Nollesång -14

Mel: When the saints go marching in

Vi går på Y (vi går på Y)
vi går på Y (vi går på Y)
vi går på Y
och räknar grunk
sen ska vi festa hela natten
och ympa med vårt fadderi

Nollesång -13

Mel: Björnen sover

Jag är nollan, jag är nollan
och jag går på Y
Pluggar hårt med matten
Festar hela natten
Ympa gör jag, varje morgon

Nollesång -12

Mel: Fader Abraham

Vi är Yare
Vi är μare
Räkna grunken gör oss kryare
Festar natten lång
Glömmer tråk och tvång
Och var morgon ympar vi
Med fadderi’t

Nollesång -11

Mel: Fattig bonddräng

Jag är en liten Nollan och jag pluggar så hårt
Fast jag tycker grunken faktiskt är lite svårt
Festar hela natten men jag ympar såklart
YF visar Nollan hur man blir riktigt smart
Varje morgon står de där mitt Y-fadderi
Jag är trött, vill snooza men det skiter jag i
Sen när jag har ympat klarar duggan förstås
Nattliv på Kårallen, ja då festar jag loss!

Nollesång -10

Mel: Huvud, axlar, knä och tå

Vi är nollan som går y, och går μ
räknar grunken varje dag, hela dan
festar hela natten det gör vi
ympar varje morgon med vårt fadderi

Nollesång -09

Mel: En kulen natt

Här kommer vi-vi-vi som pluggar y-y
Ja, vi som vågade vågade gå teknisk fysi-ik
På dagen räknar o räknar vi grunk
På natten festar o festar vi runt
och vi ympary-pary-pary-par
varje dag - med fadderit

Nollesång -08

Mel: Här kommer lilla Ludde

Y-nollan är den bästa
det är ju klart

Räkna Grunk och festa
det gör en smart

Ympa varje morgon
gör vi på Y

Och dyrkar vårt mastodont-
lika fadderi

Nollesång -07

Mel: Hej Tomtegubbar

Y-nollan är den bästa nollan, festar loss hela natten
Y-nollan är den bästa nollan, klappar duktigt på katten

Å räkna grunk, det ska ju vi och vi dyrkar vårt fadderi

Y-nollan är den bästa nollan, har en gul slips runt nacken
Y-nollan är den bästa nollan, lyfter runt på ölbacken

Å fånga ödlan, det ska ju vi tillsammans med vårat fadderi

Y-nollan är den bästa nollan, festar loss hela natten

Nollesång -06

Mel: Här kommer Pippi Långstrump

Här kommer bästa nollan, från teknisk fysik och elektro-
teknik!
Här kommer bästa nollan, vi pluggar faktiskt y!

Alltid bäst på matten, och vi festar hela natten.
Tidigt klappa katten, med mastodontlika fadderiet.

Här kommer bästa nollan, från teknisk fysik och elektro-
teknik!

Nollesång -05

Mel: "Karl den tolfte hade..."

Vi är Nollan som ska börja plugga Y,
bästa Nollan ska vi bli i denna by,
räkna grunk, skaka vatten, klappa katt,
och vi festar varje natt (med ylleslips).

Vi ser bra ut och vi har ju alltid koll,
de andra kämpar men de kammar ändå noll,
och mest av allt i universum älskar vi,
vårt mastodontlika fadderi (dom dyrkar vi)!

Nollesång -04

Mel: Pepparkaksgubbar

Vi är bästa nollan i Sveriges långa land
O nu ska vi plugga och knyta vänskapsband
På teknisk fysik och elektroteknik
Vi har ett coolt och mäktigt mastodontlikt fadderi

Vi räknar på dagen och festar varje natt
Vi ympar var morgon och klappar YF:s katt
Vi gycklar och haykar och flyger albatross
Och vårat snygga fadderi, det dyrkar vi förstås.

Nollesång -03

Mel: Tårtan

Vi är
nollor
och vi ska gå på Y.
Teknisk fysik
och elektoteknik
(och) vi är bäst av alla ty:

Nollesång -02

Mel: Staffansvisan

Y-nollor, ja det är vi, det är vi, det är vi
Vi dyrkar vårat fadderi, fadderi, fadderi
Kommer festa duktigt på natten
Nästa morgon klappar vi katten
Räknar matte dagen lång
Och sjunger vår nollesång

Nollesång -01

Mel: Itsy bitsy teeny weenie yellow polka dot bikini

Vi har kommit från norr och från söder
Men vi har en sak gemensam ändå
Att för vår utbildning alla vi glöder
För några år nu på Y vi ska gå

D, M, I har vi alla gått förbi

För vi är nollor och vi dyrkar vårat
stolta tappra fadderi på
Teknisk Fysik och Elektroteknik
Vi ympar, haykar, gycklar, gasquar,
räknar grunk och plockar äpplen
Med mastodontlika Y-fadderit

Nollesång -00

Mel: Karl Alfred Boy

Vi är små nollor vi. (på Y)
Vi dyrkar vårt fadderi. (på Y)
På teknisk fysik och elektroteknik ja,
där går ju snart alla vi. (på Y)

Vi klappar på YFs katt, (på Y)
partajar varenda natt. (på Y)
Vi studsar som bollen, behåller kontrollen,
men inte en enda slatt. (på Y)

Nollesång -99

Mel: Yellow Submarine

Vi går på Y, vi ligger i
Bästa nollorna, det är vi!
Vi räknar grunk, vi klappar katt,
vi festar duktigt varje natt.

Vi är nollor på Teknisk Fysik
Teknisk Fysik och Elektroteknik.
Fadderiet, vi dyrkar dom förstås.
Dom ska lära oss att flyga albatross.

En byte

Mel: Tusen bitar - Björn Afzelius

Jag minns när jag var liten, fick jag en fin present
Jag tror att det var julen -89
Många minnen har jag och många än att få
Från min bästa lekkamrat i livet

För när vännerna försvunnit, och kärleken ta’t slut
Finns det en gammal vän som aldrig sviker
När det inte finns nå störningar från folket runtom-kring
Förstår man att det här är riktig kärlek

Allting får gå itu, utom mitt Nintendo 8-bitar
Kidsen snackar PS3, men vad är väl det?
256 gånger 239 pixlar
Mitt Nintendo 8-bit, min bästa ägodel.

Ibland så får jag ingen bild och en blinkande powerknapp
Då tar jag ut kassetten.... och blåser
Glappande kontakter, en ergonomisk handkontroll
Spelar ingen roll när kvällen kommer

För när vännerna försvunnit, finns grå lådan alltid kvar
Och man börjar snart få fyrkantiga ögon
Upp, upp, ner, ner, vänster, höger,
vänster, höger, B, A, start.
...duvans mammor kommer bortot

Allting får gå itu..

Super Mario, jag och du, på mitt Nintendo 8-bitar
Fast min tumme är förstörd, så vill jag spela mer
52 färger finns, på mitt Nintendo 8-bitar
Nu är det min enda vän och min bästa ägodel


YF -07

Elektricitetsvisan

Mel: Nu är det sommar, nu är det sol

Dä’ ä’ för jädri’t va’ vi fått dä’ bra,
i både Humpen å’ Vreten
Vi har fått trådar som i en sta’,
som gör elektriciteten
Man bara knäpper, har ej besvär,
så blir dä’ volter i tråden
Och utav volter dä’ blir ampère
Dä’ ä’ så svårt att förstå den

För...
Allt går ju mä’ elektricitet
Elektriskt, dä’ ä’ nå’t konstigt med det
Elektriskt, dä’ strömmar ju, som ni vet
Härs å’ tvärs igenom tråden

Men nu när strömmen har gått i sin
i både Vreten å’ Humpen
Så står dä’ stilla i mjölkmaskin’,
i frösaboxen å’ i pumpen
I mörkret, traktor’n man ger melass,
å’ häller olja på kvigan
Dä’ ä’ lika vanskli’t å’ gå på dass
som å’ skilja kärringen från pigan
För: Allt går ju ...

Nu har förlovningen tagi’ slut
emellan Gerhard å’ Lotten
För hennes hår ser för jädri’t ut,
dä’ ä’ ingen ström i papiljotten
Å’ nu när TV:n har sagt go’natt,
å’ inga watt finns i skärmen
I utdragssoffan där har vi va’tt,
vi gör en volt och håller värmen
För: Allt går ju ...

Thöö Hummm-peennn boys, dom har spela’ pop,
å’ gjort elektriska toner
När strömmen slockna’, så gav dom opp,
se’n fick dom gå å’ ta lektioner
Och gula tänder har August fått,
som vill så fisförnäm verka
För nu har nämligen proppen gått
i eltandborsten från Amer’ka
För: Allt går ju ...

Man nu ej längre kan owakad bli
mä’ en kontakt i en elvägg
Min apparat går med batteri,
men alla andra har helskägg
Jag owaka farfar i förrgår natt
När ja’ va’ klar mä’ mustaschen,
ur mörkret utropa’ farmor glatt:
”Ja, tack så hjärtligt för massagen”
För: Allt går ju ...


Schunges på bowe öschöttska, dö!
Tage Danielsson, 88-öresrevyn 1970

Saucer

Mel: Skateboard

Bromsarna bort och jag kryssar ner
Go, go, go, vi blir fler och fler
Vallabergens stup är mitt andra hem
Skynda upp och åk ner igen
Jag tar min saucer backen ner, ner, ner
Nerför backen, ner

Snön kanske tar slut, men vi klarar oss
Go, go, go, var med och saucra loss
Känner mig fri, det är min egen grej
Hjälmen på och jag klarar mig
Jag tar min saucer backen ner, ner, ner
Nerför backen, ner

Vakna alla gubbar, bygg en saucer snart
Go, go, go, med en jäkla fart
Snön ligger djup över svamp och bär
Gäller inte här men i Val d’Isère
Jag tar min saucer backen ner, ner, ner
Nerför backen, ner

Biran pissas ut i en dopingkoll
Men vad fan, spelar det nå’n roll?
Tjackar en ny, häller i mig den
Hej och hå, jag är full igen
Jag tar min Åbro strupen ner, ner, ner
Nerför strupen, ner

Saucerskuttet är en sjujävla fest
Kom, gå loss, Tentor kvar i rest
Jazza röven röd är en häftig sak
Kom igen det är högt i tak
Jag tar min saucer backen ner, ner, ner
Nerför backen, ner


Y6 91/92

SIS

Mel: Studentsången

W kg Wb Ns
cd T Pa °C
W/m^2 Lx dB
H S/C
J/K mol, mol/m^3
rad
kg/mol
Bq Bq GHz
m/s^2
m/s^2
F


Fusklapp:
Watt kilogram Weber Newtonsekund
Candela Tesla Pascal grader Celsius
Watt per kvadratmeter Lux decibel
Henry Siemens per Coulomb
Joule per Kelvin mol, mol per kubikmeter
radianer
kilogram per mol
Becquerel Becquerel GigaHertz
Meter per sekundkvadrat
Meter per sekundkvadrat
Farad!

Techno Tinto

Mel: No Limit

/:Tinto
Vino Tinto
Vino Tinto
Vino, vino Tinto:/

Dagen
Efter göquen
Mycke kröken
Vicken jävla öken

Måste
Sticka fort som
Fort som satan
Från den fula skatan


Ett litet poetiskt mästerverk från YKK.

Styrets avsked

Mel: YMCA

Styra - det är vår melodi, och
ställa - klarar bara vi, och
styret - de’ e’ vi som är bäst påå
allt som rör sektionen

Flicker - har vi inte så många, men
flipper - fyller dagarna långa, och
kurser - glömmer vi alla bort
medan kassan fylls till bredden

Vi längtar alla efter Ansvarsfrihet
Det är nå’t magiskt med Ansvarsfrihet
Fejkad budget - okej
Svinna pengar - vår grej
Revisorerna går nog bet
Ansvarsfrihet
Ja, i höst så har vi Ansvarsfrihet
Tömma kassan och dra
Honolulu är bra
Lämna allvaret bakom oss


Styret 93-94, Text: Mats Larsson

Man ska ha MATLAB

Mel: Husvagn - Galenskaparna och After Shave

Jag har prövat nästan allt som finns att pröva på
Beta, kulram, räknesticka, tärning eller så
Jag har kalkylerat på de konstigaste sätt
och nu så har jag kommit på hur man ska räkna rätt

Man ska ha MATLAB - då är kalkylen redan klar
Man ska ha MATLAB - det har jag sett att andra har
Man ska ha MATLAB - det är min livsfilosofi
Man ska ha MATLAB - för då blir man fri

I många år så var jag inte alls så särskilt lärd
Jag visste ej vad som vänta' mig i denna stora värld
Men sen kom jag till LiTH, och ända sedan dess
så har jag funnit livets stora lyxdelikatess

Man ska ha MATLAB - så man slipper tänka alls
Man ska ha MATLAB - ja, då går allting som en vals
Man ska ha MATLAB - det bygger på nån slags logik
Man ska ha MATLAB - för då blir man rik

5 minuter mekanik och 5 minuter sigsys
5 minuter plottande och 5 minuter analys
5 minuter fråga fadder, 5 minuter stopp
5 minuter tänka själv och sen så ger man opp

Man ska ha MATLAB - och datasalens friska luft
Man ska ha MATLAB - det tycker tjejerna är tufft
Man ska ha MATLAB - när ryssen kommer med sitt MIG
Man ska ha MATLAB - då vinner man i krig!


Hämtad ur Uppsala teknologers sångbok

Kvarkvisan

Mel: Lingonben

Upp och ner och charm och sär
voro sex små kvarkar
en var grön och en var blå
och en var lite anti

"Hej" sa topp till lille charm
känner du till Plancks konstant
och en förskjutningslag från Wien;
Ja det gjorde Boltzmann!

Tre stycken kvarkar för en proton,
se där passerar en foton
Fermi, Bose och Einstein.
Tjo! sa Stephen Hawking


Skriven av (sic) F på KTH

Stydentsyngen

Mel: Stydentsyngen

Sjung om tangent och sjung om normal
låtom oss fröjdas vid tentan i vår
en klappar hjärtat för Kirchhoffs lag
och Pythagoras sats, den är svår

Inga somnar än, när vi i C2 glo
typtal är vår vän, och vi dess lösning tro
när vi tentar igen och igen
vi den härliga Y-linjen gå
vi den herrliga Y-linjen gå.
Residue!

Y6 favoriter

Mel: Man ska ha husvagn

Man ska ha brandlarm
för då blir parrtyt allra bäst
Man ska ha brandlarm
om man vill ha en lyckad fest
Man ska ha brandlarm
som tjuter som en stucken gris
Man ska ha brandlarm
för så blir det bäst på alla sätt och vis.


Text av BG Helgesson efter det att tomteblossen i efterrätten
utlöst brandlarmet under La Fête Galante 1994.Y6 94/95
fick brandlarm under La Fête Galante, Türolerröjet och
EfterKälken.

Integralvisan

Mel: Med en enkel tulipan

En liten enkel integral
i ett vektoranalystal
Ni har besväret, ni har besväret
att derivera
Men tar man Stokes sats däruppå
Så blir det så enkelt så
Att integralen, att integralen evaluera
Och rotationen, den integreras
se’n över ytan utav en boll
Koordinaterna transformeras,
så integranden blir bara noll
En liten enkel integral
i ett vektoranalystal
Kan va så djävlig
att man ej hinner med något mera

KFIB

Mel: Man ska ha husvagn

Man ska ha Hackman - för då går vektorn som en dans
Man ska ha Arne - går Analysen likadant.
Man ska ha Sune - för då lär man sig impedans.
Man ska ha Y6 för då blir man bäst

Långt ner i havet

Mel: För högt upp i luften

Långt ner i havet där fiskarna bor
tjocka feta fiskarna bor
tjocka feta fiskarna bor
Ja, långt ner i havet där fiskarna bor
tjocka feta fiiiiiiiiskaaaarna boooooor.
Och så säger vi: blubb blubb blubb blubb blubb
Och så säger ni: blubb blubb blubb blubb blubb
Sen säger vi alla: blubb blubb, blubb blubb

Långt ner i marken där grävlingen bor
tjocka feta grävlingen bor
tjocka feta grävlingen bor
Ja, långt ner i havet där grävlingen bor
tjocka feta grääääävliiiingen booooor.
Och så säger vi: gräv gräv gräv gräv gräv
Och så säger ni: gräv gräv gräv gräv gräv
Sen säger vi alla: gräv gräv, gräv gräv

Långt bort i Ryyyd där nollorna bor
blllblll blll...

följande vers får absolut endast sjungas när inga StuFFare är
närvarande...
Långt ner i halsen där ollonet bor
(tryck ut tungan genom kinden)


Av Buris innan Ä&P 1994

Atombombsvisan

Mel: Truck-driving song

Vi dricker franska viner och vi käkar massa brie,
det är det vi sysslar med i vårat fadderi.
Fjollorna i Greenpeace dom manar till bojkott,
men det är ju gay, kom till skott.

Refr.
Atombombssång,
vår nukleära sång.
För vi har sån smak
för dig Jaques Chirac

Vi drar vår:
Provsprängarsång,
24 megaton.
Vi mister all kontroll
när vi spränger vår atoll.
Plutonium å uran, beryllium radon,
kol å amalgam cyanid å desivon,
åsså natusan.

Det finns dom som säger att strålning är osunt,
och att lagret av ozon har blivit allt för tunt.
Att spränga en atombomb, ja det är vår vision,
ge oss nu en tuff mutation.

refr.

Fritjoff och Carmencita (EU-anpassad)

Mel: Fritjoff och Carmencita

Samborombon, un cavito sine strata
nicht very distant von el Rio de la Plata
presque allocanto el azuro Atlanto
und mit Pampas bakom sich
many hundred grüne mils
dort came ich galoppant ein evening in Avril
décidé pour squtt in tango

Bälgelir, viol et mandoline
klang von das sylta, in saloon ich stolpat in
där at baren, tip-top dressed et mit ein rose au sein
sass die bewitchingly bella Carmencita
Madre, matron in das vrå
grabbat ma puffra, mon neuf-tail-cat et drapeau
invit-up et Carmencita dit: Si gracias senor,
Vamos á bailor, este tango!

Carmencita,ma chérie
bist du still in love with me?
May ich converser your padre and madre,
ich will marry you huxflux, Carmencita.
Non, don Fritjoff Andersson
No entrez Samboronbon
Si vous grunna differently en le cas de moi
than squattare tango

Ach Carmencita nicht mir machen si frustrado
Ich wanna fix me ein trabajo en mercade
Vivre prudente knega sehr duramente
nobba bingo et sponquen und nur faire amour mit dir
Dit, Carmencita es ist only just mit mir
dass du will squattre tango

Fyra hugg på min ko Carola

Mel: Fyra bugg & en Coca-Cola

Du som tycker din dag är grå, jordan snurrar sitt varv
ändå
Bryr sig inte så mycket om vem som gick och kom
Snart så skiner en sol igen på en blommande äng
Varma vindar från länge sen spelar upp en refräng

Fyra hugg på min ko Carola
Ger mig mera än hemgjord sprit
Fyra hugg på min ko Carola
Doft av sommar och hennes skit
Vill du dansa och vill du gosa
Våga chansa och rota Rosa
Fyra hugg på min ko Carola
Ger mig mera än hemgjord sprit

En ny ide, var med och se
ger oss glädje och en helt annan tro
Det känns okej, säg inte nej
Våga hetsa, våga spetsa en ko

Refr.

43:an

Mel: When Johnny Comes Marching Home

Teknisk Fysik och Elektroteknik
är bra, är bäst
Vi gycklar, sjunger, dricker mest
på fest, är bäst
Till C, till D, till I, till M
söker sig bara vidrigt slem
De kan lika gärna hälsa hem!

Rainbow Road

Mel: Take Me Home, Country Road

/: Rainbow Road
Let's a go
It's a me, Mario

Mushroom kingdom
Peaches castle
Let's a go
Rainbow road :/


B-klass-sittning 2018

Fadderiet

Mel: Sånt är livet

Dom kom om hösten som en fårflock
Behövde styras utan pardon
Och vi tog på oss det tunga oket
Att lära nollan skick och fason

Fadderiet, fadderiet
Hela ert öde är i vår hand
Och om ni fruktar våra små nycker
Så gör nåt åt det om ni kan

Vi tar vår uppgift på största allvar
vi korrigerar och snäpper upp
Vi är beredda att ta vårt ansvar
Att rädda nollan från att bli mupp

Vi vill ha lammkött, bara lammkött
Vi vill ha nollor varenda dag
Vi vill se läder
men inga kläder
Och vi får alltid vad vi vill ha

Fadderister, masochister
Vi håller piskan med järnhård hand
Och om ni fruktar, när vi er tuktar
Så gör nåt åt det om ni kan

Vinden har vänt

Mel: Apans sång

Att styra det är vår passion,bli bäst är vår vision
Att en gång få bli idol, det var våra drömmars mål
Ni ska inte känna nå’n fruktan, Ni ska ha mod förståss
Dock skall ni inga andra gudar hava jämte oss

För att leda Y, det vill vi göra ty-y-y
med kompetens, intelligens, helt rätt det känns
Specialister, generalister
//: Främst vi står, tiden den är vår ://


Styret 98-99, Text: Håkan Axelsson

Y-Sektionens Kampsång

Mel: We will rock you

*stamp stamp klapp-stamp stamp klapp*
Vi är Y sektionen
Härskar över jorden

Vi kan alla knepen
mot oändliheten

Slipssång

Ni har gått här ett tag
här på LiTH
och ni har räknat proppen
tills ni blev blå
men en sak har varit konstig
vi kan det ej förstå
Varför sitter alla nollorna med
slipsen på?

Ni har badat i vatten
och sovit också
och hela tiden
har den varit på
Inte är den god att äta
och vi undrar väl då
Varför sitter alla nollorna med
slipsen på?

Är ni rädda för kablar?
Har ni ingen bågfil?
Tycker ni gula slipsar
passar till er profil?
Är alla nollorna panka,
eller är ni för grå?
Varför sitter alla nollorna med
slipsen på?

Hunden

Mel: Gökvisa

1 /: Pluggar, pluggar, pluggar, sitter här och :/
2 Jag sitter här och pluggar
tills hjärnan osar bränt
Men vad gör det för skillnad
jag får ju underkänt.

1 /: Skogen, skogen, skogen, tentan går åt :/
2 När tentan gått åt skogen
och kylskåpet är tomt
Inga pengar har jag
och magen den tar ton

1 /: Pengar, pengar, pengar, jag har inga :/
2 Jag måste ju ha pengar
och få nå’t i min mun
Nu är jag så pass hungrig
jag äter upp min hund.

1 /: Husdjur, husdjur, husdjur, äter upp mitt :/
och avslutar med:
Husdjur, husdjur, husdjur, äter upp min hund

2 Jag snittar upp hans mage
och äter upp hans svans
friterar alla tassar
nu finns han ingenstans.


Komponerat av Kelvin med hjälp av Jocke och Buris.

Kravallsynder

Mel: Jingle Bells

I baljan parrtar I, med vårat fadderi
En han parrta hårt, gick in på rummet vårt.
Sedan kom det fler
Dom fick sig en idé
Titta här en penna fin
sa ́ de med ett flin

Fööör
/: I Bofors, i Bofors
Däckade en man
Hans blick var tom
Hans lem var slapp
och den blev färgad svart. :/

Mac Gyver

Mel: MacGyver

Hjältarnas hjälte är nu här, MacGyver
Ett ideal som inga brister har
Ej pistol, han är cool
Hockyfrilla som en riktig karl
Ja tänk dig att rädda vår värld varje vecka
på onsdagar klockan sju och tio
Flickorna flockas när bovarna smockas
och allting blir så bra till slut
utan nåt skjut

Korridorsincest

Mel: Rövarnas sång ur Kamomilla stad

Carina hade tänt på Rick, och han var inte dum.
För senare den kvällen gick de in på samma rum.
Att gå med grannen din i säng
då måste du va’ jättebäng
Att ta det försiktigt ja det är nog bäst
om man ska bedriva korridorsincest

Lovisa skulle lära Kjell om syror och nitrat.
Istället blev det en lektion i fortplantningskunskap.
Helt plötsligt är hon här som gäst,
hon sticker när man sover bäst
Att ta det försiktigt ja det är nog bäst
om man ska bedriva korridorsincest

Knut-Jörgens kropp i celibat av sjuklig trånad brann.
Till slut fick han en livskamrat för Björn hans hjärta vann.
Anna, Kalle, Kent och Knut
Alla vill ha sig ett skjut
/: Att ta det försiktigt ja det är nog bäst
om man ska bedriva korridorsincest. :/


Komponerad av Kelvin efter en liknande visa från Lund.
Orginalet var dock alltför svårsjunget. Detta berodde delvis
på att ingen var bekant med melodin.

Jag har byggt en egen saucer

Mel: Som en härlig gudomskälla/Han har öppnat pärleporten

Sitter här på snickeriet
På golvet med plankor kors och tvärs
För den andra februari
Då är ett det dags att dricka bärs

Ref.
Jag har byggt en egen saucer
Som jag kan åka i (åka nerför backen)
Snön den yr i Vallamasivet
När det är dags för VSR
Min saucer den är väldigt vacker
Byggd med värme och kärlek
Har filat, putsat och broderat
För att den ej ska verka vek

Ref.
Jag har byggt en...
Rör mig nu mot Vallabacken
Mot krig och ära i sin prakt
För när starten går av stapeln
Då är det dags för saucerslakt

Ref.
Jag har byggt en...

Står så högst i Vallabacken
Hedrad i den vackraste av snö
För när man vunnit VSR
Ja då kan man faktiskt dö

Ref.
Jag har byggt en...


Först framförd av Y6 11/12

Linda Bengtzing-gycklet

Mel: Jag ljuger så bra - Linda Bengtzing

Har du allt du ska ha,
Du får ha det så bra
Sa mamma när jag flytta idag
Till Linkan jag ska!

Jag har fått A i alla mina ämnen
Gymnasiet gick som en dans
Nu är det dags, att plugga på riktigt
LiU har gett mig en chans
Korre i Ryd, Å massa nya grannar
Hoppas nån av dem är snygg
Men vänta nu, va, vad är nu detta?
Två grannar sitter och äter sig mätta
På min lådA till imorn
Åh, ingen kan svenska rummets stämning blev stel,
hur kunde detta gå så fel?

Ni har slips runt er hals
O ni känner ingen alls
Y-are det är ni
Ympa 7.55
In och grunka igen
Hjälpa er kan-kanske vi
Mikrokön den är lång
Käkar kallt än en gång
Men bättre kan livet ej va
För vi är Faddrar i år
Och det går, att skriva Grunken i vår
Åhhh, vi vet den är svår

Iväg till skolan, på min nya cyckel
En fräsh 3-växlad Monark
Dubbla lås med specialgjord nyckel
Men när hon slår 5 och dagen är klar
Då står min cykel inte kvar

Ni har slips runt er hals...

Men ibland är det svårt att vara stark,
inte gå ner till Baljan
Har redan druckit 7 koppar idag,
Magen känns lite svag.

Ni har slips runt er hals...


Skriven av Gückelfaddrarna och framförd första gången
Nolle-P 2017

Min dildo

Mel: Min hatt den har tre kanter

Min dildo har tre farter,
tre farter har min dildo,
och har den ej tre farter,
så är det ej min dildo.

Min - har tre farter,
tre farter har min -
och har den ej tre farter,
så är det ej min -.

- - har tre farter,
tre farter har - -
och har den ej tre farter,
så är det ej --.

- - har - farter,
- farter har - -
och har den ej - farter,
så är det ej - -.

- - har - -,
- - har - -
och har den ej - -,
så är det ej - -.


Gammalt bejublat Y6-gyckel

dildo: knyt näven och sträck fram armen som en dildo :-)
min: handflatan mot bröstet
tre: visa tre med fingrarna
farter: låtsas att du åker motorcykel, fort!

Guiden (the soundtrack)

Mel: Hönan Agda

Nu börjar ni alla på Y-linjen på LiTH.
Vad innebär då detta? Låt oss äldre få berätta
att plugga det vete katten, vi festar väl hela natten?
Nej sånt tillhör nolle-p, vänta ska ni få se...

..att redan er första da’: analys och algebra,
Fysikaliska principer, elektronik och mättekniker.
Efter vektoranalyser härifrån ni alla pyser
för då är sommaren redan här, till praktiken färden bär.

Sen börjas det igen, en massa matte det har ni än:
Funktionella teorier statistiska utopier,
det moderna i fysiken, elläran och mekaniken,
ja och ännu mer än så. Det är stressigt i årskurs två!

Har väl spärrarna klarats av ställs det nya hårda krav.
Signaler och programmering, fouriertransformering
och sen termodynamiken! Vem har inte fått panik än?
Sen är valet faktiskt ditt, du får välja nästan fritt.

Efter fyrans alla kurser förväntas vi ha resurser
att gå ut i arbetslivet, men ta inte det för givet.
Det finns mycket kvar att lära så vad kan de av oss begära?
Stanna kvar här om du vill, och doktorera i fem år till!
(minst)


Håkan Axelsson, MafuO 1998/99

Du är en nolla

Du stod där på borggården naken och ful
och saknade slipsen så vacker och gul
Du undrade vad som skulle hända sedan
fast det viktigaste av allt det visste du redan

Du är en nolla, du är en nolla
Du är en nolla, du är en nolla
Du är en nolla, en riktig nolla
Du är en nolla, en sann Y-nolla

Ni behöver skyddas och det gör ju vi
Vi är hela världens allra bästa fadderi
Och om du vill klaga på nåt som vi gör
så tänk en 43 innan du det gör, för

Ref.

Ååååh nollor, tycker ni att ni är värda
ett endaste skit
Såååå nollor, visa det genom att
hedra fadderit

Du är inte epsilon - du är en nolla
Du är inte omikron - du är en nolla
Du är inte ordo - ej heller ett tal
Nollan är dock närmast infinitesimal...

/: Nollan är närmast infinitesimal :/ x 5
Repeat Refr. until fade

En doft av Skytte-C

Mel: Känn en doft av kärleken

Jag vet vad som händer (va)
När Elmer ej ser på (åh)
På Skytte Centrums medlemsklubb
Dräggas det som få

Jag känner fulvinsdoften
Aromen av ett kräks
Här finns en vidrig avloppslukt
Går ej att tvätta bort

Ref:
Känn en doft av Skytte-C (BARAMBAMPAM)
Den sveper sig runt mig
Att va nykter här är inte aktuellt
om man vill ha hemsläp

Vill glömma mina sorger, men hur bestämmer jag
Vad femhundringen ska gå till - omöjligt
Det finns så många val

Han borde lägga ner nu
Han har faktiskt fått nog
Han vill inte gå hem men ändå är det dags för det

Ref. x2

Och om de stänger Skytte-C
Ja det ser så ut
De glada dar vi haft tillsammans här
är utan tvekan slut


Komponerat och framfört av Y6 13/14

Vill ha en Y-tjej

Mel: My Way

Vers 1:
Jag gick på en kravall mötte en tjej,
hon var från filfak.
Hon sa "Du är så ball, jag vill ha dig!"
men jag sa "Nej tack."
För inte vem som helst får följa med
hem till mig.
Ånej, den jag vill ha,
jag vill ha en Y-tjej.

Vers 2:
Jag gick på nästa fest, jag träffa folk,
jag hångla' lite.
När vi höll på som bäst, så fick hon fram:
"Jag läser IT."
Jag släppte snabbt mitt grepp, och skrek till svars:
"Vill inte ha dej"
Ånej, den jag vill ha,
jag vill ha en Y-tjej.

Stick:
Men nästa tjej gjorde mig vild.
Hon gick på Y, signal och bild.
Jag sa "Följ med!", men hon satt kvar.
Jag fråga' varför, och fick till svar:
"För jag är gay, och liksom dig
vill jag ha en Y-tjej."


Petter Torle, Klanen McLaurin (YF 99)

Mulan-gycklet

Mel: Make a man out of you

Nu har skolan börjat
Det är dags för Grunk
Lyssna nu på Forsling
För han kan sin sak

Ni är vilsna och förvirrade
Och nu har ni börjat Y

Nu ska vi göra ettan av er

Först ni lär er ympa
Lyfta flak och back
Sen så får ni häfva
Men lättöl förstås

Ni är vilsna och förvirrade
Och nu har ni börjat Y

Nu ska vi göra ettan av er

Y-nollan
Ni måste lära er räkna matte
Y-nollan
Ni måste lära er knyta slipsen
Y-nollan
Tvätta, diska och städa rummet
Vi faddrar visar Nollan hur man gör

Jag borde ha pluggat mer
Kanske borde festat mindre
Borde inte pummpat däcket jädrigt hårt
Den här kursen är ju jättesvår
Jag kommer att klara tentan
Jag börjar tröttna på nudlar varje dag

Y-nollan
Ni ska lära er räkna matte
Y-nollan
Ni ska lära er knyta slipsen
Y-nollan
Tvätta, diska och städa rummet
Vi faddrar visar Nollan hur man gör


Faddergyckel skrivet och framfört första gången 2012, som tack vare dess oklanderliga lyrik och vördnatsbjudande storhet framförts många år därefter

Y6s årstidsvisa

Mel: Beethovens 9:a

Januari börjar året,
februari pulkafest.
Mars, april, har ont i håret,
maj och juni tentarest.
Juli, augusti och september
raggar på nollor dag och natt.
Och oktober och november
och december är det svart.

Stort Partaj

Mel: Blue Hawaii

Nu sticker jag från plågorna av tentaperiod
Jag surfar över drogerna som ger mig övermod
När lyckans fe mig ger en öl
Jag blir ett ystert föl
Jag glömmer varje lektors’ töl
på ett jäkla stort partaj

/: På ett jäkla stort partaj
på ett jäkla stort partaj
Stort partaj, sponken och raj, raj, raj
hand i hand, mot ruinens rand
saknar varje hämningsband
på ett jäkla stort partaj :/


Höj ett halvt på andra refrängen (viktigt!!!)

Primitiv funktion

Mel: Björn Afzelius - “En kungens man”

Nollan går på vägen
som leder in till Ryd.
Han är så trött på matten
som han möter på Y.
Han vill ej längre grunka,
han ska ta sig några öl
och sedan när han matten glömt
så finner han en tös.

Hon är perfekt för honom,
helt enligt definition.
Båda blir snart sugna på
en primitiv funktion.
Men först så måste de bli av
med ett b och ett h.
Hans linjes derivata
positiv och växer så.

Hans linje träffar hennes punkt
där funktion av x är G.
Värdet på deras möte
går mot oändlighet.
De byter ut lösningar
helt hämningslöst.
För grunkar man med någon mer
så blir man generös.

De höll på hela natten
tills en kompis kom förbi.
Denne bjöds då in på
lite trigonometri.
Visst är det skönt att ha nån
som delar all din last,
istället för att sitta själv
och tvinga fram en sats.


Den skrevs ursprungligen av Nollan till tackfesten 2014 men modifierades lite och framfördes i sitt nuvarande tillstånd av YF 17/18. Mellan verserna sjöngs med fördel "Lalala" och efter sista versen bör det sjungas "wowowo".

FE-transistor

Mel: Feta fransyskor

FE-transistor som förstärker strömmarna
Den skapar strömmar som sedan ska bli en signal
Transformationen viktig é, ty den ge Fourier
Brus och mätfel följer mé
Men vad gör väl dé

För vi vill ha Volt, vill ha Ohm, vill ha mer Ampère
Även om följderna blir att det funkar sådär
Kretsen har brunnit i kortslutning
Byt till Ling, byt till Ling
Tror du att jag är ekonom
Ja! (Fast större)


Skrevs av Thomas Andersson och Rasmus Jonsson på en fulsittning på Skytte-C våren 2019

Orbi Gücklet

Mel: Havet är djupt

Jag vill köpa en biljett tack, vad kan jag betala med?
Vi använder denna appen, som du måste ladda ned
Vår app den är jättesmidig, där finns allt o mycket mer
Nej appen är aldrig stridig, helt felfri just som du ser

Orbi är skit, orbi är skit
Nollan han fastnar, appen den kraschar,
Jag får panik!
Jag har väntat en hel helg, men har inte fått nått jävla mejl
Finns inget konto, skicka mejl pronto
Orbi är skit

Var är min biljett i appen? Jag kan inte hitta dit
Jag tror att jag har betalat, men orbi har ej tillit
Du måste gå med i gruppen, vi kan acceptera dig
Sen är du en del av truppen, o kan festa varje helg

Orbi är skit, orbi är skit
Nollan han fastnar, appen den kraschar,
Jag får panik!
Snart har allt blivit förstört, kämpat nåt så oerhört
Problem i högar, tror vi är tröga
Orbi är skit

Orbi är skit, orbi är skit
Nollan han fastnar, appen den kraschar,
Jag får panik!
Ge mig pengarna tillbaks, jag vill inte gå på ditt kalas
Dagar och nätter, finns ej biljetter
Orbi är skit

Rabatten försvinner, hjärnan min brinner
Orbi är skit

Leta upp gruppen, bli del av truppen
Ej accepterad, priset dubbleras
Betala för mycket, försämrar intrycket
Orbi är skit!


KF - 2023
Text: Axel

Yvettevisor

Mera män

Mel: Milord

Vi vill ha mera män
Vi vill ha flera män
Vi vill ha stora starka muskulösa män
De ska ha hår på bröst
Och djup och sexig röst
För det är sånt som alla kvinnor drömmer om

Vi vill ha nya män
Vi vill ha krya män
Vi vill ha unga friska oförstörda män
Vi ska förföra dem
Vi ska förgöra dem
Så att de kryper sakta hem i morgon kväll

Vi vill ha män med stil
Vi vill ha sex appeal
Vi vill ha män med pengar, kontokort och bil
Och vid vår minsta vink
De ska oss lyda blint
Och de ska ge oss sex, nya smycken och en mink

Vi vill ha snygga män
Vi vill ha trygga män
Vi vill ha män som dyrkar marken där vi går
Och trogna ska de va’
Men det ska inte jag
För många män det vill ju varje kvinna ha

Flickan i Havanna

Flickan i Havanna
hon har inga pengar kvar.
Sitter i ett fönster,
vinkar åt en karl.
Kom du glade sjömatros,
du ska få min röda ros.
Jag är vacker du är ung.
Sjung av hjärtat sjung!

Flickan i Havanna
stänger dörr’n av cederträ.
Sjömannen är inne,
flickan i hans knä.
Har du pengar i din pung,
vill du bli mitt hjärtas kung?
Jag är vacker!
Du är ung!
Sjung av hjärtat sjung!

Flickan i Havanna
skådar då med tjusad blick
ringen med rubiner,
som hon genast fick.
Ringen kostar femton pund!
Stanna du - en liten stund.
Jag är vacker du är ung.
Sjung av hjärtat sjung!


E. Taube

Min kära lilla toffel

Mel: Min kära lilla ponny

I köket diskar han som jag gillar allra mest
gillar, gillar, gillar allra mest
Han stryker mina trosor när jag ska gå på fest
jag ska gå på fest

Vad han är söt, min kära lilla toffel
vad han är snäll, min kära lilla vän.
Han säger ingenting, min kära lilla toffel
och det är det jag gillar bäst.

Han hämtar mig från skolan när klockan slagit fem, jag
får middag när jag kommit hem.
Han ger mig allt jag önskar och springer som en rem
springer som en rem.

Vad han är söt...

Han målar mina naglar och lockar upp mitt hår
lockar, lockar, lockar upp mitt hår.
Han rakar mina ben och masserar mina lår
och pussar mina tår.

Vad han är söt...

Min toffel vet så väl att på lördag är det fest
lördag, lördag, lördag är det fest
och han är alltid redo för det jag gillar bäst,
det jag gillar bäst.

Vad han är söt...

Brev från nollan

Mel: Brev från kolonien

Hejsan mamma, Hejsan Stickan
Här är brev från älsklingsflickan
Vi har kul här på högskolan
Hinner inte ens att sakna bästa polar’n

Räknar matte hela dagen
Fadderiets ord är lagen
Går på fester hela natten
och se’n börjar allting om igen med matten

Jag fått många nya vänner
Nästan alla jag nu känner
10 grabbar på en tjej gör
Jag kan välja vraka byta, allt i ett kör

Våran damklubb är den bästa
En Yvettetjej hon kan festa
Jag har gasquat 4 gånger
Och nu kan jag bara snuskiga små sånger.

Bananen

Mel: Sakta vi gå genom stan

Åh det är skönt
att med frukt och med grönt
uppnå ett djupare plan
Jag vet ett sätt
som man inte blir mätt
men ändå rätt nöjd med banan

Jag har testat kiwi
men den var för rivi'
Nej tag av bananen dess skal
för då har jag känt
dess friktionskoefficient
har blivit för mig maximal

Jag har gjort försök
med kålrot och lök
Men det kliar och svider som fan
En ärta, javisst
men ändå rätt trist
Nej, inget kan slå min banan!

Banan vilken grej
bra för mej som är tjej
Jag är ju vegetarian
Med skal eller ej, jag vill ha den i mej
Sakta det går med banan
Åh, sakta det går med banan

Sånt är livet på LiTH

Mel: Sånt är livet

Jag kom om hösten
Jag skulle plugga
Och klara tentor på LiTH
Men så kom fester
Fick tentarester
Det fanns så mycket att hitta på

Sånt är livet, sånt är livet
Vill du ha roligt så kom nu me'
Vi går på baler
Och festivaler
En missad tenta vad gör väl de'

Jag saknar mamma
Hennes pytt i panna
Nu får jag äta maten rå
Men jag kom på nåt
Att fisk i brödrost
Det blir man faktiskt rätt mätt på

Sånt är livet, sånt är livet
Vill du ha roligt så kom nu me'
Vi går på baler
Och festivaler
Att laga middag vem hinner de'

Här står det killar
I långa rader
Och bara väntar just på dig
Så skynda hit nu
Välj att gå på tek-fak
Bli en Yvetta precis som mig

Sånt är livet, sånt är livet
Vill du ha roligt så kom nu me'
Här finns det grabbar
Om du dig snabbar
Så lovar vi att det bjuds på te

Sång till Yvette

Mel: Sång till friheten

Vi är de finaste vi vet
vi är de klokaste i världen
Vi är de läckraste
de goaste, de gladaste
de bästa utav flickorna på jorden

För det är vi som går på Y
Det är vi som är Yvettor
På skolan är det vi
som syns som bäst, som strålar mest
Yvette det är 'The best a man can get'

Det var länge sen

Mel: Det var länge sen jag plocka' några blommor

Det var länge sen jag plocka' några tentor
Det var länge sen jag tog några poäng
Det var länge sen jag handla' på systemet
Det var länge sen jag jag fick en grabb i säng

Men å andra sidan bränner jag ju hemma
och klarar kärleken alldeles för mig själv
Det var länge sen jag plocka' några tentor
men å andra sidan går de om igen.

Nummer fyra

Mel: Någonstans i Sverige

Hans axlar är för smala,
och hans stjärt är för stor.
Hans ben är rätt skrala,
han kan ej bedriva hor.
Men det gör detsamma,
för det går ju ändå.
Ty jag har en annan.

Hans kropp är rätt sliten,
och hans kulor för små.
Hans snopp är för liten,
och den vill inte stå.
Men det gör detsamma,
för det går ju ändå.
Ty jag har en annan.

Äldre män

Äldre män ska man ej förakta
Dom gör det noga dom gör det sakta
Men unga killar är bara skit
Det är ju knappt att de hittar dit

Äldre män ska man ej förakta
Dom gör det noga dom gör det sakta
Men unga killar är bara skit
Det är ju knappt att de hinner dit

Äldre män ska man ej förakta
Dom gör det noga dom gör det sakta
Men unga killar är bara skit
Det är ju fan så man skiter i't

Nördsången

Mel: Lumberjack Song

Jag är en nörd men det är helt okej
Finns ingen som bryr sig om jag tvättar mig
Tio procent utav mitt kön gör så
att jag nog kan få ett ragg ändå.

Jag tänker binärt, jag klär ej i skärt, matteskämt är kul.
En ny version av Matlab vill jag ha till jul. För...

Jag är en nörd...

Jag programmerar PROM och jag kopplar om, i ljus från
en diod.
Jag gillar teknologer, FilFak får ingen nåd! För...

Jag är en nörd...

Gasquevisor

Portos visa

Mel: You Can’t Get a Man With a Gun, ur ”Annie Get Your Gun”

Jag vill börja gasqua, var fan är min flaska
vem i helvete stal min butelj?
Skall törsten mig tvinga en TT börja svinga
men OK bara blunda och svälj
Vilken smörja, får jag spörja
vem för fan tror att jag är en älg?
Till England vi rider och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon pub
Och där ska vi festa,
blott dricka av det bästa
utav whisky och portvin,
jag tänker gå hårt in
för att pröva på rubb och stubb.


Ur Kongliga Bergssektionens spex ”De Tre Musketörerna”

Vinet

Mel: Rullan går

Vinet är ett märkligt ting,
märkligt ting, märkligt ting
Bäst man känner ingenting,
ingenting, ingenting
Vips man blir rätt yr i hatten
Dagen efter älskar vatten
Men vad gör väl det i kväll
Glaset höj, gutår och häll!

Jag har aldrig vatt på snusen

Jag har aldrid vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nå’t naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn,
halleluja - halleluja - hallelu....

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att hela Roxen vore brännvin,
Tinnerbäcken full av Åbro öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl,
å mera öl - å mera öl - å mer....

Se det glimmar

Mel: I sommarens soliga dagar

Se vinet det glimmar i glasen
Av vin blir det glatt på kalasen
Sopranen, tenoren och basen
Vid Bacchus hov vill sjunga vinets lov
Därför er dröj, pokalen höj
och er med druvans saft förnöj
En nektar som vi tycker om
och återverkar småningom
I vårdagars roliga stunder,
ett gott och fylligt vin är melodin

Spritbolaget

Mel: Snickarboa

Te spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
och gör mig sketfull fort
Expediten sade: Godda’,
hur gammal kan min herre va?
Har ni nåt’ leg, ditt fula drägg
Kom hit igen när ni fått skägg

Nej, detta det var inte bra,
jag ska bli full ikväll
Då plötsligt en idé fick jag,
de har ju sprit på Shell
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad
Den röda drycken åkte ner,
nu kan jag inte titta mer!

Strejk på Pripps

Mel: I natt jag drömde

I natt jag drömde något som,
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var strejk på Pripps
och alla ölen var slut.
Jag drömde om en jättesal
där ölen stod på rad.
Jag drack så där ett tjugotal
och reste mig och sa;

Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
vårt mål alkohol!
För dem som tål!
- SKÅL

Vi ska supa

Mel: Mössens arbetssång - från Askungen

Vi ska supa, vi ska festa,
vi ska göra vårat bästa,
vi ska låta marken gunga,
vi äro ännu unga.
Vi dansar uppå borden,
vi festar in i Norden
och vi ska bara supa, sjunga,
Spexa, älska, vara unga,
Imorgon äro alla huven tunga

Imsig vimsig blir man

Mel: Imse vimse spindel

Imsig vimsig blir man utav lite vin
Klättrar upp på stolen, verkar piggelin
Ramlar under bordet, sussar en minut
Vaknar av att vinet i glaset tagit slut

Kalmarevisan

Solo: /: Uti Kalmare stad
Alla: Ja, där finns det ingen kvast :/
Alla: Förrän lördagen

Solo: /: När som bonden kommer hem
Alla: Kommer bondekvinnan ut :/
Alla: Och är så stor i sin trut

Solo: Hej dick
Alla: Hej dack
Solo: Jag slog i
Alla: Och vi drack
Solo: Hej dickom, dickom dack
Alla: Hej dickom, dickom dack
För uti Kalmare stad,
ja där finns det ingen kvast
förrän lördagen

Solo: /: Var är pengarna du fått?
Alla: Jo, de har jag supit opp :/
Alla: Uppå Kalmare slott

Solo: Hej dick...

Solo: /: Jag skall mäla dig an
Alla: För vår kronbefallningsman :/
Alla: Och du skall få skam

Solo: Hej dick...

Solo: /: Kronbefallningsmannen vår
Alla: Satt på krogen igår:/
Alla: Och var full som ett får

Solo: Hej dick...

Störthärligt full

Mel: Fat Mammy Brown

Nu har alla lämnat festen och jag sitter ensam kvar
Ibland groggar, pilsnerflaskor i en sönderslagen bar
Första pilsnerflaskan tog jagvid min frukost klockan fem
Och nu sitter jag och väntar på att få bli buren hem

Ja, jag är störthärligt full och jag ramlar mest omkull
Och jag ser skära elefanter som har jättekonstig ull
Ja, jag är störthärligt full och jag ramlar mest omkull
Men det är präktigt härligt att supa och va’ full

Åh, min näsa, den är bruten och mitt öga är visst blått
Och det måste jag ha fått när någon kasta’ en karott
Full med vispgrädde och fimpar och en okammad peruk
Eller också när jag stod i moraklockan och var sjuk

Ja, jag är...

Och i morgon när jag vaknar med en bergsborr i min
knopp
Sandpapper på tungan och jag vill ej stiga opp
Mina armar, de känns tunga och min näsa den är sne’
Då jag raglar ut i köket för en återställare

Ja, jag är...


Povel Ramel
Sjunges i tungt swingtempo.

Härjarevisan

Mel: Gärdebylåten

Liksom våra fäder vikingarna i Norden
drar vi riket runt och super oss under borden
Brännvinet har blitt ett elixir för
kropp såväl som själ
Känner du dig liten och ynklig på jorden
växer du med supen och blir stor uti orden
Slår dig för ditt håriga bröst
och blir en man från hår till häl

Ja, nu skall vi ut och härja
supa och slåss och svärja
Bränna röda stugor
slå små barn och säga fula ord
Med blod skall vi stäppen färga
Nu änteligen lär ja’
kunna dra nån riktig nytta av min
Hermodskurs i mord

Hurra, nu skall man äntligen få röra på benen
Hela stammen jublar och det rycker i grenen
Tänk att än en gång få
spränga fram på Brunte i galopp
Din doft, o kära Brunte är trots brist i hygienen
För en vild mongol minst lika ljuv som syrenen
Tänk att på din rygg få rida runt i stan
och spela topp

Ja nu skall vi...

Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen
och eftersläckningen tillhör just de fenomenen
inom brandmansyrket som jag
tycker är nån nytta med
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen:
blodrött mitt i brandgult, ens ej prins Eugen en
lika mustig vy kan måla ens om han målade
med sked

Ja nu skall vi...


Ur Lundaspexet ”Djingis Kahn”, 1954.
Hasse Alfredsson har gjort texten.

Uti Lackalänga

Mel: Horgalåten

Uti Lackalänga är det sorgligt,
där är det sorgligt,
där stänger kiosken tidigt

Uti Lackalänga är det sorgligt
där är det sorgligt
där är det stängt

/: Men i Åstorp, men i Åstorp
där är kiosken öppen natten lång :/

Uti Lackalänga är det sorgligt,
där är det sorgligt,
där är det stängt

Vem kan kröka?

Mel: Vem kan segla förutan vind

Vem kan kröka förutan krök?
Vem kan gå utan vingel?
Vem kan skala en stor gul lök,
Utan att fälla tårar?

Fantomen

Ingen har sett Fantomen utan kläder
Klädd i pyamas och stövlar av läder
Han drar väl bort en rand där fram
när han kissar bakom trädens stam

O vandrande vålnad kliar inte sviden
när du knegar i djungeln hela tiden
Gör som guran skaffa dig en kjol,
det är bättre under Afrikas sol

Ingen har sett honom kavla upp ärmen
ljusblå lekdräkt i fukten och värmen
Men han blev nog frusen om sin häck
om han satt i grottan alldeles näck

O vandrande vålnad kliar...

Fantomen lättar inte på kalsongen,
nej han håller värmen stången
Ibland tar han på sig ännu mer
när Mr Walker sig till stan beger

O vandrande vålnad kliar ...

Men i grottan, längst där inne
Vålnaden tar fram sin vandrande pinne
Annars stack Diana nog sin kos
om hon ej fick smaka Djungeljuice

O vandrande vålnad kliar...


För den sista versen ansvarar ingen, men den skrevs av 95/96 års Tongenerator Bas-Per till Grundvallan -95

Spexets måltidsvisa

Länge har vi gått och hungrat
magen kurrar desperat
Nej, tvi för fastande mage kamrat
när skall vi få mat?

Plötsligt himmelriket synes
kommet ner till våran jord
Nu dukas fram ett sjusärdeles bord
sanna mina ord!

Nu skall vi äta, nu skall vi dricka
nu skall vi smörja vårt krås
så att vi inte av hunger förgås
Sätt er till bords nu, gunås!
Varma servetter, feta kotletter
kyckling med gyllenbrunt skinn
Nu skall vi äta tills magen blir stinn
Vässa din kniv och hugg in!

Massor med revbensspjäll
spaghetti med frikadell
Tro mig, här finns det sill
och vad ni vill
ja, till och med Schuberts Forell

Nu skall vi äta...


Ur Linköpingsspexet ”Kung mot sin vilja”

Franz Michael Franzéns dryckesvisa

När skämtet tar ordet vid vänskapens bord
med fingret kring glaset som dofta
Så drick och var glad på vår sorgliga jord
man gläder sig aldrig för ofta
/: Ty en blomma är glädjen, idag slår hon ut
imorgon förvissnar hon redan
Just nu, när du kan, hav en lycklig minut
och tänk på den kommande sedan :/

Vem drog ej en suck över tidernas lopp?
Dock sitt ej och dröm på kalaset!
Här lev i sekunden och hela ditt hopp
se fyllas och tömmas i glaset
Här sörj ej för glaset: om fullt så drick ur
om tomt, så försänd det att fyllas!
Och minns allt det sköna och goda förut
sen glädjen och nöjet må hyllas


Text: F. M. Franzén
Musik: Olof Åhlström
Franz Michael Franzén (1772-1847) var biskop i
Härnösand från 1834.

Parade de mustasch

Mel: When Johnny comes marching home

Det kliar på din överläpp
Hurra! Hurra!
Och när det väl gått över: hepp!
Hurra, vad bra!
Du är en man, och vad du kan
Du är så snygg som ingen ann'
Alla tjejer gillar killar som har mustasch!

Det vuxit har i månader
Hurra! Hurra!
Du föremål för trånad är!
Hurra, vad bra
En flicka varm, med mysig barm
Snart hänger vid din vänsterarm
Alla tjejer gillar killar som har mustasch!

Och har du ingen ny vän än
Hurra! Hurra!
Se till att kasta hyvelen
Hurra, vad bra!
De gillar när man killar dem
Det killar och det gillar de
Alla tjejer gillar killar som har mustasch!

Feta fransyskor

Mel: Marche Militaire av Schubert

Feta fransyskor som svettas om fötterna
de trampar druvor som sedan ska jäsas till vin
Transpirationen viktig e’, ty den ger fin bouquet
Vårtor och fotsvamp följer me’
men vad gör väl de’

För...........

Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin
även om följderna blir att vi får lida pin
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin
Pojkar: Hit med vin, mera vin
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Pojkar: JA!!! (fast större!)


LTH, Sångarstriden 1985

Zebulah Macahan

Mel: ur How the West Was Won

Zeb Macahan is better than Luke
Luke is better than Josh
Josh Macahan is worst of them all
Laura Macahan has tits

Laura Macahan has done it with Frank
Frank has slept with his horse
Zeb Macahan can sleep with noone
his clothes are stuck to his skin


SVeNskA TrIoN
Sjunges nasalt, gärna med fingret i/på näsborren.

Nikolajev

Mel: Sovjetunionens nationalsång

Jag heter Nikolajev
och kommer från Sovjet
Jag flyger runt jorden i min rymdraket
Och jag skall stanna uppe i 84 varv
För det har Chrustjev sagt,
men det tycker jag är larv

Jag längtar hem, hem till min planet
till fru och barn där hemma i Sovjet
Men mest utav allt längtar jag till ett rum
med ett hjärta uppå dörren
Jag längtar hem, hem till min planet
till fru och barn där hemma i Sovjet

Min kapsel innehåller många instrument
Ja, mycket av sånt som ej ännu är känt
Men lika förbannat, vad du nu än tror
jag glömde gå på muggen innan jag for

Jag längtar hem...

Lapin Kulta

Mel: Broder Jakob

Lapin Kulta, Lapin Kulta
Karjala, Karjala
Aura sekä Olvi
Aura sekä Olvi
Koff, Koff, Koff
Koff, Koff, Koff

Jesus lever

Mel: Sånt är livet

Jesus lever, han bor i Lambo
Han kör en Volvo och han är gift
Han har en villa med rhododendron
Han sparar pengar och jobbar skift

Redan på lekis så var han märklig
Han ville inte leka krig
Men när hans kompis, Knut, blev skjuten
så lät han Jesus uppväcka sig

Jesus lever...

Han gick i skolan, som alla andra
Han var rätt duktig på gymnastik
å vilken kille han gick på vatten
en gång så gick han till Reykavik

Jesus lever...

I sina tonår så var han poppis
Och han blev bjuden på varje fest
Å vilken kille, han fick ju vatten
att bli till rusdryck utan jäst

/: Jesus lever... :/

Der var en skikkelig bondemand

/: Der var en skikkelig bondemand,
han skulle gaa ud efter øl :/
Han skulle gaa ud efter øl,
han skulle gaa ud efter øl, efter øl,
efter hopsasa tra la la la
han skulle gaa ud efter øl

/: Til konen kom der en teknolog
mens manden var ud efter øl :/
Mens manden var ud efter øl etc.

/: Han klapped hende paa rosenkind
og kyssed hende paa mund :/
Mens manden var ud efter øl etc.

/: Men manden stod bag ved døren og saa,
hvordan det hele gik til :/
De trod’ han var ud efter øl etc.

/: Han skød teknologen og kællingen med
og smed dem begge paa dør :/
Og saa gik han ud efter øl etc.

/: Moralen er: ta din kone med
Hvergang du skal ud efter øl :/
Hvergang du skal ud efter øl etc.

En glad calypso om våren

Jag dansar runt och jag sjunger strunt
och jag är visst lite i hatten
Tralalli-lalla i månens sken
när jag dansar hemåt i natten
Vart gick de andra, var blev de av?
Jag är ensam här med min flaska
Tralalli-ralla, men de’ e’ kul
att i vattenpussarna plaska
Tra-la-la-la-la la la...

Så utmed dikena plaskar jag
på min stolta väg hem från festen
Tralalli-hoppsan, jag trilla’ visst
men det gör detsamma förresten
Jag dansar långdans med alla trä’n
så att mossan ryker i snåren
Tralalli-ralla med rönn och en
i en glad calypso om våren
Tra-la...

Jag dansa’ ut på ett fält förut
fullt av is, som låg där och blänkte
Tralalli-ralla, precis som om
det var frost och snö, och jag tänkte:
Vad tusan, frosten är svår i maj
och det lät som glas när jag trampa’
Och jädra’-namma vad jag blev skraj
för jag runt i drivbänkar klampa’
Tra-la...

Men tjo, jag är lika glad ändå
fast jag trampa’ runt i rabatten
Det är så härligt att det är vår
och jag dansar hemåt i natten
Och titta, snart är det ljusan dag
alla fåglar kvittrar i snåren
Kom ut och dansa med mig ett slag
i en glad calypso om våren!
Tra-la...


Olle Adolphson

Bordeaux, Bordeaux

Mel: I sommarens soliga dagar

Jag minns än idag hur min fader
kom hem ifrån staden så glader
och rada’ upp flaskor i rader
och sade nöjd som så: Bordeaux, Bordeaux
Han drack ett glas, kom i extas
och sedan blev det stort kalas
och vi små glin, ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och vi dansade runt där på golvet
och skrek så vi blev blå: Bordeaux, Bordeaux

O hemska labb

Mel: O helga natt

O, hemska labb, o grymma kval imorgon.
Här sitter jag och förstår ingenting.
Hela mitt inre är fyllt utav ett motstånd
emot eländig elektrisk mätteknik.
Jag skulle nog behöva lite ledning,
här räcker inte min kapacitans.
Kondensatorer och felvända dioder.
O, hemska labb nu vill jag koppla af.
O, hemska labb ty detta blir min graf.

O, hemska labb, o grymma kval imorgon.
Här sitter jag och förstår ingenting.
Hela programmet är fyllt utav funktioner
som innehåller en himla massa fel.
Pekare som inte har nån riktning,
oändliga loopar, oj vad jag blir sträng!
Åh, kompilera, hur ska det här fungera?
O, hemska labb, nu vill jag logga ut
O, hemska labb, ty detta blir mitt slut.

Brev från kolonien

Hejsan morsan, hejsan stabben
Här är brev från älsklingsgrabben
Vi har kul på kolonien
Vi bor tjugoåtta gangstergrabbar i en...

...stor barack med massa sängar
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning
Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning

Här är roligt, vill jag lova
Fastän lite svårt att sova
Killen som har sängen över mig
Han vaknar inte han när han behöver, nej

Jag har tappat två framtänder
För jag skulle gå på händer
När vi lattjade charader
Så när morsan nu får se mig får hon spader

Uti skogen finns baciller
Men min kompis, han har piller
Som han köpt utav en ful typ
Om man käkar dem blir man en jättekul typ

Jag är inte rädd för spöken
och min kompis, han har kröken
Som han gjort utav potatis
och den säljer han i baracken nästan gratis

Våran fröken är försvunnen
Hon har dränkt sig uti brunnen
För en morron blev hon galen
När vi släppte ut en huggorm i matsalen

Föreståndar’n, han har farit
Han blir aldrig vad han varit
För polisen kom och tog hand
Om honom för en vecka när vi lekte skogsbrand

Uti skogen finns det rådjur
I baracken finns det smådjur
Och min bäste kompis Tage
Han har en liten fickkniv inuti sin mage

Honom ska de operera
Ja, nu vet jag inget mera
Kram och kyss och hjärtligt tack se’n
Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken


Cornelis Wreeswijk

Jag var full en gång

Mel: Flottarkärlek

Jag var full en gång för länge se’n
på knäna kröp jag hem
Varje dike var för mig ett vilohem
I varje hörn och varje vrå
hade jag en liten vän
Ifrån renat upp till nittiosex procent.

Jag var full en gång för länge se’n
på knäna kröp jag hem
Och i sällskap hade jag en elefant
Elefanten spruta’ vatten
och jag trodde det var öl (vin)
Sedan dess har alla kallat mig
för knöl (svin) - MERA ÖL (VIN)!

Var nöjd

Mel: Björnens sång ur Djungelboken

Var nöjd med allt, som baren ger
och allting som du kring dig ser
Glöm bort bekymmer, sorger och besvär
Var glad och nöjd för vet du vad,
en läsk den gör ju ingen glad
Var nöjd med drickan som serveras här

Varthän jag en strövar, varthän jag än går
Finns burkar och flaskor kring mina spår
Jag älskar skottar och deras bon
för whisky är ju min passion
Och vill du med bira törsten släcka
så ska du en tia till bartendern räcka
- Dricka bira?
- Javisst, kittlar dödsskönt i kistan!

Var nöjd med...

Om frukter dig lockar - oliv eller bär
Se till att du plockar dem utan besvär
Om du vill ha drinkar av bästa klass
så använd din höger- och vänstertass
Men klorna, de ska du dra in
så fort du skall ta dig ett glas med gin

Var nöjd med livet som vi alla lever här
med dryck och bär

Kungssången (Apans)

Mel: Apans sång ur Djungelboken

Jag kungen är över alla här,
över trädens gröna höjd
Jag har nått opp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju bli en man, en mänska
och kunna allt ni kan
Jag vill ej längre apa mig,
jag vill bara va’ en man

Oh, oobidou, jag vill ju va’ som du
Jag vill se ut som du, gå som du, du-u-u
Det vill jag nu-u-u, ett djur som ja-a-ag
Det lär sig bra, bli en människa

Försök inte lura mig gosse
Jag inga konster tål
Att känna till hur eld blir till
är mina drömmars mål
Din hemlighet vill jag veta
Hörnu! Säg hur det går till
För då blir jag visst en man till sist
och det är vad jag vill

Du-u-u, jag vill ju va’ som du-u-u
Jag vill se ut som du, gå som du, du-u-u
Ja, de’ e’ så-å-å, så kan det gå-å-å
Att lära sig bli en så’n som dig
Att lära sig bli en så’n som dig


R. M. Sherman

Tanz auf Brännö Brücke

Mel: Dans på Brännö brygga

Kreutz, wie es wimmelt von Segeln in Tag,
ist es Wettsegeln? - Nein, es ist Samstag
Gewiss, da verstech ich wo Sie segeln hin
sie haben ja ledig und Winn
Da segelt Kolle mit Kubben auf Schwai
Heil auf dich du, wie hast du es selbst denn?
Es ist Tju wie es wiftet, komm mit liebe du,
du weisst ja wo wir legen zu

Es ist Tanz auf Brännö Brücke
Ein alter geliebt Tradition
Voll mit Publik
Und trevlig Musik
Ja, was ist ein Tanz ohne Zugspielelaut
Und ein Tanz auf Brännö Brücke
Ist fur viele ein gross Abentur
Es ist Freude und Fest,
Seh da aussen im West
blink der Winga Für

I like 69

Mel: When I’m 64

When we get drunker, loosing our minds,
many beers from now
We will still be having us a real good time
Whisky, gin and bottles of wine
So fill up your glass now,
get drunk as skunk,
don ́t say you want no more
We are the swingers, we are the singers,
join us you won ́t get bored.

Treo

Mel: Vintern rasat

Morgonstund med smak av döda bävrar,
frukostmorgonen är över oss
Hur vi stretar, hur vi alla vägrar,
så går solen likt förbannat opp
Snart är dagen här med hemska plågor,
huvudvärk och ångest, elände, men
Det finns faktiskt ett glas som dig kan rädda
Treo Comp, vår frälsare och vän


Lundakarnevalen 1986

Nu har grabbarna kalas

Mel: Ding Dong Merrily on High

Lyft ditt välförsedda glas
det är en härlig börda
Nu har grabbarna kalas
i morgon är det lörda’
/: Ding dinge dinge ding
dinge dinge ding
dinge dinge ding dong dong
Vi segern snart skall skörda :/

Sätt nu glaset till din mun,
se döden på dig väntar
Nu har grabbarna kalas,
hör liemannen flämtar
/: Ding dinge dinge ding
dinge dinge ding
dinge dinge ding dong dong.
Begravningsklockor klämtar :/

Öl

Mel: Round the Back of the Arches

När man ser på hur barna växer upp och står i
Kan man undra om barna nå’nsin får det som vi
Om det finns jobb, om det finns mat,
om det är drägligt där de bor
Finns det får och kor och vatten och luft?

Kan de sola sig gratis, finns det blommor och blad
Har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad
Framtiden verkar dyster när man grubblar
över ett glas öl,
men man hoppas att barna
ändå får ett glas öl

Ha det bra i värmen på en Sara-krog,
rosenrött och himmelsblått
ska det va’, vår’t liv är inte bara knog,
öl är till exempel gott

När man ser på hur barna...

Har de döttrar och söner, har de dragspel och vals?
Har de kvar bruna böner, har de någonting alls?
Framtiden verkar dyster när man grubblar
över ett glas öl,
men man hoppas att barna
ändå får ett glas öl


H Alfredsson & T Danielsson, 88-öresrevyn, 1970

Vem kan hugga

Mel: Vem kan segla

Vem kan hugga sig själv i knä’t
Vem kan slå sig på tummen
Vem kan skära i vännen sin
Utan att dra på munnen

Jag kan hugga mig själv i knä’t
Jag kan slå mig på tummen
Men ej skära i vännen min
Utan att dra på munnen

Anti-Snapsvisa

Mel: Sjösala vals

Huvudet vi lyfter med ett stön ur vår säng
Tvättmaskin i buken, kanoner i huvudet
Tungan som en plyschsoffa och yrseln i sväng
I ångesten vi svettas - kom sjung din refräng

Varför finns det aldrig nå’n nykter backanal?
O, låt oss somna om så vi slipper våra kval
Men se, så många supar vi redan kastat
upp på sängen:
Renat och Skåne, Svart Vinbär och fager Bäsk


Lundakarnevalen 1986

Lille Olle

Mel: Katuschka

Lille Olle skulle gå på disco
lille Olle hade ingen sprit
Lille Olle skaffa lite hembränt
lille olle gick då på en nit
Tra lalla la la la...

Lille Olle skulle börja festa
spriten blanda han med äppelmer
Lille Olle drack upp hela bålen
lille Olle ser nu inget mer
Tra lalla la la...

Lille Olle skaffade en ledhund
den var ful och även ganska trind
Olles ledhund drack upp femton flaskor
Olles ledhund är nu också blind
Tra lalla la...

Lille Olle började med droger
blanda ut sin LSD med juice
Lille Olles hjärna stod i lågor
lille Olle dog av överdos
Tra lalla...

Lille Olle sitter nu i himlen
festa kan man även göra där
Lille Olle skaffade en ölback
krökar nu med Gud och Sankte Pär
Tra lalla...

What shall we do with the drunken sailor?

Mel: Trad. från Storbritannien

What shall we do with the drunken sailor?
What shall we do with the drunken sailor?
What shall we do with the drunken sailor
early in the morning?

Hooray and up she rises!
Hooray and up she rises!
Hooray and up she rises,
early in the morning!

Put him in a longboat ’til he’s sober...

Pull out the plug and wet him all over...

Put him in the scuppers with a
horse-pipe on him...

Heave him by the leg in a running bow-line...

Tie him to the mast until he’s sober...

Give him a hair of the dog that bit him...

Put him in the bed with the captain’s daughter...

But she looks like an orang-outang...

Jag ska festa

Mel: Bamse

Jag ska festa, ta det lugnt med spriten
ha det roligt utan å va ́ full
Inte krypa runt med festeliten
ta det sansat för min egen skull
Först en öl i torra strupen
efter det så kommer supen
in med vinet, ner med punschen
sist en groggbuffe ́

Jag är skitfull, däckar först av alla
missar festen, men vad gör väl det?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk
kastar upp på bordsdamen breve’
Först...

Spyan rinner ner för ylleslipsen,
raviolin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig här på matsalsbordet?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?
Först...

Bamse dunkar Lille Skutt i ryggen
Yllekofta hjälper bra mot myggen
Skalman metar, farmor kokar kaffe
Så att Bamse ska bli pigg och glad!
Rappa, rappa...


I den folkliga traditionen finns en annan variant av sista versen. I den beskrivs hur Lille Skutt å det grövsta blir förorättad av Bamse, samt hur
skönt svansen kittlar när man inte har några kläder. Vidare omtalas att Skalman bedriver viss självhjälp, medan farmor kokar honung. Alltihopa för att Bamse ånyo ska få torgplats. Det hela är totalt obegripligt, varför denna variant utgår.

Vinvisa

Mel: Tryggare kan ingen vara

När vi druckit vår Burgunder
sker det alltid samma under
Tvärt mot Jesus under natten
gör vår blåsa vin till vatten

Ode till ölet

Mel: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg
och ca ca ca Carlsberg
det är den bästa
pi pi pi pilsnern som jag vet

Tu tu tu Carlsberg
och ca ca ca Tuborg
det är det bästa
pi pi pi ölet som jag vet

Tu tu tu Ölberg
och ca ca ca Pilsborg
det är den bästa
pi pi pi biran som jag vet

Tu ca pi Ölsner
och pi tu ca Bira
det är den bästa
ca pi tu lering som jag gjort

Nubben Goa

Mel: Gubben noak

Nubben goa, nubben goa, är en hederssup.
Uti alkohålet,
töm den om du tål' et!
Nubben goa, nubben goa, är en hederssup.

Nubben goa, nubben goa, ist ein Ehrenschnaps.
Wenn das Glas wir leeren,
will es sich vermehren.
Nubben goa, nubben goa, ist ein Ehrenschnaps.

"Nubben goa, nubben goa is a famous drink",
said the Prince of Wales. (vales)
Ever since det gales:
"Nubben goa, nubben goa is a famous drink".

Nubben goa, nubben goa est un bon esprit. (esprit)
Quand nous maten être (äter)
avec vi får peutêtre (potäter)
Nubben goa, nubben goa est un bon esprit.

Nubben goa, nubben goa est in pocula.
Nunc est den bibendum,
hux flux capiendum.
Nubben goa, nubben goa tempus est att ta.


Diktad i början på 30-talet i Lund, troligtvis av G. Appelqvist och Birgit sjövall vid Lunds nation. Parenteserna anger uttalsanvisningar.

Vals om sommaren

Nu är den förbannade sommar’n här
En obeskrivlig plåga
Svettig och dammig och slö och tvär
torteras jag av sol
Hur sommar’n kan vara så populär
det är för mig en fråga
Jag pustar och flåsar med stort besvär
bland sippor och viol
Fan, vad jag plågas och lider
Huden är rödbränd och svider
Svedan är värst bak på ryggen
När solen går bort kommer myggen
På dagarna får jag visiter
av småkryp som stinger och biter
Spyflygor, humlor och bromsar och myror
och ge - ting - ar


På 60-talet skrev varenda klåfingrig trubadur visor till sommaren. Mats Olin sjöng ”Jag tror jag tror på sommaren”, Mats Paulsson sjöng om tyllgardiner och Carl-Anton vevade på med filmjölk, maskrosor och tjärdoft. Då beslöt sig Bengt Sändh istället för att räkna upp sommarens nackdelar.

När jag är fuller

Mel: När månen vandrar

När jag är fuller då är jag glad, fan vet om jag ej är vacker.
Jag vandrar kring i vår lilla stad, ibland lyxhus och baracker.
Jag sjunger i ljuvligt en serenad. det gör jag bara när jag är glad
och full och vacker, och full och vacker.

När jag är fuller då är jag stark, fan vet om jag ej är modig.
Då kan jag slå vem som helst i mark, så han blir trasig och blodig.
Jag välter träden i våran park. det gör jag bara när jag är stark
och full och modig, och full och modig.

När jag är fuller då år jag rik fan vet om jag ej är snille.
Och dör jag blir jag ett vackert lik, begravs med gravöl och gille.
I himlen möts jag av hornmusik, det gör man bara när man är rik
och är ett snille, och är ett snille.

Men når jag vaknar upp nästa dag, uppå ett enkelrum med galler.
Då känner jag mig så rysligt svag, och hatar bråk och kravaller.
Min mage krånglar och är ur lag, nog fan så vet jag att jag idag
är bakom galler, är bakom galler.

Snapsvisor

Infanteriet

Jag är inte med i infanteriet
Kavalleriet, artilleriet
jag är inte med i flyget,
för jag är en jesussoldat


Rörelser:
rad 1 - marschrörelse med armarna
rad 2 - Kavalleriet -som att man håller i tyglar och rider
Artilleriet - klapp med händerna
rad 3 - flygplan med armarna
rad 4 - akustisk luftgitarr

Hela sången upprepas snabbare och snabbare tills dess att det ej går mer.

Fkåne Faft

Mel: Helan går

Fkåne faft, en fydfvenfk faft med fällfam kraft
Fkåne faft, den bäfta faft vi haft!
Enf livfluft löfef, fläppef loff,
när fådan faft ferveraf off.
Fmafkenf faft, till landf, till luftf, till havf!

Ubåten

Mel: Jazzgossen

Och så kommer det en ångbåt
som säger tut-tut-tut,
Och så kommer det en ubåt
som säger ........


Snapsen skall här svepas och gurglas innan den sväljes.

Vodka, vodka

Mel: Stenka Razin

Vodka, vodka vill jag dricka
Jag vill äta kaviar
/: Jag vill älska russkij flicka
Jag vill spy i samovar :/

Uppå väggen går en gädda
Den har långa ludna ben
/: Men ni skall inte vara rädda
Tag en sup och allt går väl :/

Vita möss, som går i taket
Råma hest och falla ned
/: Men ni skall inte vara rädda
Tag en sup och allt går väl :/

Mera Skåne

Mel: Internationalen

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord
Mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord

Mera jordar med måne,
mera månar kring mars
Mera marscher till Skåne,
mera skåne jo bevars

Om cyckling med mera

Man cyklar för lite, man röker för mycket
och man är fasen så liberal
när det gäller maten och spriten
Jag borde slutat för länge sedan
men denna sup är så liten
Vad tjänar att hyckla?
Tids nog får man cykla


P. Ramel

Vikingen

Mel: When Johnny Comes Marching Home

En viking älskar livets vann
Hurra, hurra
Den hastigt i mitt svalg försvann
Hurra, hurra
Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk
När kärringar bara dricker läsk
Då vill vi sanna vikingar ha en bäsk

När vi har druckit bäsken slut
Tragik, tragik
Då bäres varje viking ut
Som lik, sig lik
Och se’n om vi vaknar vi sjunger en bit
Se’n korkar vi upp Skånes Akvavit
Skål för alla vikingar som kom hit


LTH, Sångarstriden 1981

Livet är härligt

Mel: Poljoschko-Pole

/: Livet är härligt,
Tavaritj, vårt liv är härligt!
Vi alla våra små
bekymmer glömmer
när vi har fått en
tår på tanden, Skål!

Ta dig en vodka!
Tavaritj, en liten vodka!
Glasen i botten vi
tillsammans tömmer
Det kommer mera
efter hand :/

Hej!


De första två verserna sjunges mycket tyst (nästan viskande).
De två sista sjunges kraftigare, samt till rörelser.

Ur Chalmersspexet Katarina II, 1959.
Den sjunges sedan dess som extranummer på varje Chalmersspexföreställning.

1994 års upplaga av denna sångbok innehöll även rörelseanvisningar till denna visa. Dessa var dock inte de riktiga rörelserna, utan endast ett uttryck för sångbokskommitténs säregna humor. De korrekta rörelserna kan man bland annat lära sig genom att studera Chalmerister (t. ex. MAK) som kommer hit under VSR.

Solen den går upp och ner

Mel: Camptown races

Solen den går upp och ner, doda, doda
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej
Hej doda dej, hej doda dej
Jag skall aldrig supa mer
Hej doda dej

Men detta det var inte sant, doda, doda
I morgon gör jag likadant, hej doda dej
Hej doda dej, hej doda dej
I morgon gör jag likadant
Hej doda dej

I Frankrike dricks det viner

Mel: Eurovisionssignaturen

I Frankrike dricks det viner
När tyskarna dricker öl
underbart de mår
Men svensken som dricker, svin är
Oss svin emellan:
Tag en tår!


Chalmersspexet Dr Livingstone

Helan

Helan går, sjung hoppfallerala-la-la-la-lej
Helan går, sjung hoppfallerala-lej
Och den som inte helan tar
Han heller inte halvan får
Helan går!
Sjung hoppfallerala-lej!

Halvan

Hur länge skall på borden den lilla halvan stå?
Skall snart ej höras orden: Nu halvan går, låt gå
Det ärvda vikingsinne till supen trår igen
Och helans trogna minne i halvan går igen

Än en gång däran

Än en gång däran, bröder
Än en gång däran
Följom den urgamla seden
In till sista man, bröder
In till sista man
Trotsa vi hatet och vreden
Blankare vapen sågs aldrig i en här
Än dessa glasen, kamrater: I gevär!
Än en gång däran, bröder
Än en gång däran
Svenska hjärtans djup, här är din sup!

Livet är så kort, bröder
Livet är så kort
Lek det ej bort, nej, var redo
Kämpa mot allt torrt, bröder
Kämpa mot allt torrt
Tänk på de gamle som skredo
fram, utan tvekan i floder av champagne
Styrkta från början av brännvin
från vårt land
Kämpa mot allt torrt, bröder
Kämpa mot allt torrt
Svenska hjärtans djup, här är din sup!


E. Taube

Janur

Mel: Janur alt. Rövarvisa ur "Folk och Rövare i Kamomilla stad"

Djupt inne i ett regnskogsträsk
där bodde lille Janur
Han provade att göra bäsk
av regnskogens bananur
Dom blanda’ han med kokosnöt
Han la’ en skallerorm i blöt
Han använde en äppelskrutt
och det blev en äkta huttentutt.

Så går vi till Risjerk

Så går vi till Risjerk
och tager oss en sup
För att det gör så gott i magen
att få en liten sup

/: Ja, jag lovar liv och död
att på mig går ingen nöd
Så länge det finns brännvin
och flickor i överflöd :/


Ursprungligen sjöng man ”Nu går jag till Ris Erk”. Han var bonde i Leksand på 1800-talet och enligt säkra källor ”en ganska beskedlig, klok och förståndig man”.

Stolta snaps

Mel: Fredmans epistel no 33

- - - Stolta snaps
- - - - Samlar strax
Från när och från fjärran
Mänskor på en plats

Helan står, på vårt bord
Vit och stark, kall och god
Av snapsen kan man aldrig få nog

Ta nu glaset i hand
Låt oss knyta ett band
Av vänskap som klarar
Strid och tidens tand

Stå nu opp käre vän
Ty våran strid, tar vi se’n
Snaps enar både fiende och vän


Ur Linköpingsspexet
"Den flygande cirkusen"

Fina Snapsvisan

Mel: Edelweiss

Akvavit, akvavit droppar ner uti glasen
Kall och vit, akvavit
Välkomna till kalaset

/: Glaset i hand så vi dricka kan,
dricka kan för evigt
Akvavit, akvavit,
må du leva för evigt :/

Imbelupet

Mel: Kors på Idas grav

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor luta sig därmot
Men där nere, miserere
Uti magens avgrundsdjup
Sitter djävulen och väntar på en sup

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor luta sig därmot
Men där nere, miserere
Uti magens dunkla valv
Sitter djävulen och väntar på en halv

E = MC^2

Mel: Skånska slott och herreäten

När Einstein studerade massan och ljuset
så ljusnade plötsligt problemet med ruset:
Ett glas med en hel massa Renat uti
förvandlas i kroppen till ren energi


Vinnare av SM i nyskrivna snapsvisor 2006.
Skriven av Rolf Malmström och Jan Carlestam.

Måsen

Mel: När månen vandrar...

Det satt en mås på en klyvarbom,
och tom i krävan var kräket
Och tungan lådde vid skepparns gom,
där han satt uti bleket
”Jag vill ha sill” hördes måsen rope
Och skeppar’n svarte ”Jag vill ha OP.
Om blott jag får, om blott jag får.”


Sjunges med fördel på bohusländska.

Älgen

Mel: Måsen

Det satt en älg i en klyvartopp
förklädd i älgjaktens månad
Befjädrad var han från tå till topp
skepparn blev rätt förvånad
"Jag är en mås, goa skepparn!", ljög den
förklädda älgen, därefter flög den
Mjukt föll den sen, på skepparen

Kamelen

Mel: Älgen

Jag tänker sälja min dromedar
jag tänker flytta till Norden,
Vem vill va' bosatt uti ett land
där man får ligga till borden,
Nu konverterar jag här på snabben
jag vill ha akvavit till kebaben,
Var ingen mes... Fyll upp din fes

Jas II - The Return

Mel: Kamelen

Där flög en Jas över Västerbron,
men styrsystemet var trasigt
Piloten sköt ut sig med kanon,
för planet svängde så knasigt
"Jag vill ju uppåt, jag vill ju mer"
Men planet svar'te "Jag vill ju ner!"
Mot alla hjon - på Västerbron

En sång för levern

Mel: Värnamovisan

När jag var liten i skolmatsalen
all denna lever gjorde mig galen
Nu tar jag hämnd på detta organ
min egen lever ska få på fan

Jeppes visa

Mel: Milord

Vi vill ha mera järn
Vi vill ha flera järn
Ett litet rostfritt, oböjt, destillerat järn
Och vi ska böja järn
Och vi ska kröka järn
Så att vi har det flytande i morgon kväll

Jag fångade en sup

Mel: Jag fångade en räv

Jag fångade en sup idag
men supen gled ur näven
Men lika glad för det är jag
men gladast är nog levern

Jag mjölkade en ko idag
men när jag såg på djuret
Då hade jag nog tagit fel
för gladast var nog tjuren

Stolt snaps

Mel: Fredmans epistel no 33

- - - Stolta snaps
- - - - Samlar strax
Från när och från fjärran
Mänskor på en plats

Helan står, på vårt bord
Vit och stark, kall och god
Av snapsen kan man aldrig få nog

Ta nu glaset i hand
Låt oss knyta ett band
Av vänskap som klarar
Strid och tidens tand

Stå nu opp käre vän
Ty våran strid, tar vi se’n
Snaps enar både fiende och vän


Ur Linköpingsspexet "Den flygande cirkusen"

Tänk om jag hade

Mel: Hej tomtegubbar

/: Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen :/
Jag skulle dra den upp och ner
så att den kändes som många fler
Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen

När helan man tagit

Mel: Skånska slott och herresäten

När helan man tagit och halvan ska dricka
det känns som att kyssa en nymålad-
Ju fler man har tagit ju fler vill man ha.
En ensammen jäkel gör ingen gla'.

Punschvisor

Spexets punschvisa

Mel: Albertina

Det brygges en dryck uti Norden
Svenska punschen så är den dryckens namn
BRYGGA PUNSCH
Ner i vatten socker röres,
arrak, brännvin sen tillföres
Svenska punschen så är den dryckens namn
BRYGGA PUNSCH

Och sedan så måste drycken kylas
till en friskhet som nordanvind vid jul
KYLA PUNSCH
Det ska bildas iskristaller
innan punschen riktigt kall är
till en friskhet som nordanvind vid jul
KYLA PUNSCH

Lyft bägaren högt för att klinga
Gud bevare den gula nektarns kraft!
SKÅLA PUNSCH
Den gav mod åt våra fäder
som bröt mark och byggde städer
Gud bevare den gula nektarns kraft!
SKÅLA PUNSCH


Ur Linköpingsspexet Darwin

Gul lyser solen

Mel: Lili Marlene

Gul lyser solen
Gult är flaggans kors
Gul vajar säden
och gul är ängens pors
Gul är kinesen
Gul japan
och pyttens ägg är gult som fan
Vår punsch är gul så ta’n
Vår punsch är gul så ta’n


Till denna sång hör rörelser. Det blir roligare så.

Vad ger dig din sisu

Mel: Visa om mjölnarens dotter

Vad ger dig din sisu, vad håller dig varm?
Skororompompej
Jo, punschen som upptas i mage och tarm
Försvinnande god, försvinnande god
Får upp humöret och promillen, hej!

Du blir en ny mänska om du tar en punsch
Skororompompej
Och den nya mänskan vill också ha en punsch
Försvinnande god, försvinnande god
Får upp humöret och promillen, Hej!

Punschvisa

Mel: Mössens julafton

När kaffet är serverat och maten tagit slut
och dom som blivit alldeles för fulla kastats ut,
då vill vi ha ett nytt glas med något gult och kallt,
som höjer och förbättrar vår promillehalt.

Arrak, etanol och sackaros
med salt och vatten blir
den bästa blandning som kan fås.
Söt och smetig, rentutav viskös
en sexton, sjutton glas så blir du medvetslös

Punschens lov

Mel: Rövarvisa ur ”Folk och rövare i Kamomilla stad”

Ja punschen är och punschen var
och punschen skall förbliva
En lidelse vi alla har
som inget kan fördriva
Ja, punschen tinar opp så väl
och svalkar både kropp och själ
Den botar begären
och lindrar besvären
Ja, punshen den gör både gott och väl


Kårspexet ”Sven Hedin” 1987, KTH

Punschkanon

Mel: Gökvisa

Några:

Punsch, punsch, punsch, punsch
punsch, punsch, alla sorters
(Rep. ad lib in absurdum)

Några andra:

När snapsen vandrat hädan
och maten lagts därpå
och kaffet står på bordet
vad väntar vi på då?

/: Jo, punsch och punsch
och ännu mera punsch :/

Ja, den föll oss i smaken
nu ropar vi gutår
och koppen står där naken
och väntar på påtår

Jo, punsch...

Punsch, punsch

Mel: Ritsch, ratsch

/: Punsch, punsch filibombombom,
filibombombom, filibombombom :/
Vi har ju både Cederlunds och Carlshamns flagg
och Grönstedts blå och lilla Caloric
Det blir för trist med sodavatten,
sodavatten, sodavatten
Blir för trist med sodavann, nej
Ge mig lite punsch

Lumberpunsch

Mel: Lumberjack song

Solo:
Du punsch så ljuvlig, så underbar,
så härligt söt så vackert klar

Alla:
Du punsch...

Solo:
Jag häller dig i kaffekopp,
i minimala glas
och dricker dig med glädje
trots sinnet går i kras

Alla:
Han häller...

Solo:
Jag blandar dig med whisky
i stora glas med vin
och blir sen full som bara den,
ett riktigt fyllesvin

Alla:
Han blandar dig med whisky
i stora glas med vin...VA!?
Du punsch så ljuvlig...


Ur KVSIFs spex Oscar II 1983

Gamla Punschvisan

Mel: Vals ur Glada Änkan

Punschen kommer, punschen kommer
ljuv och sval
Glasen imma, röster stimma
i vår sal
Skål för glada minnen
Skål för varje vår
Inga sorger finnas mer när punsch vi får


Sjunges till dess man fått punsch.

FestU:s punschvisa

Mel: Tomtarnas julnatt

Punschen, punschen rinner genom strupen
ner i djupen
Blandas, konfronteras där med supen
där med supen
Gula droppar stärker våra kroppar
PUNSCH, PUNSCH, PUNSCH!


FestU är Teknologkårens vid CTH festutskott.

Sista punschvisan

Mel: Auld Lang Syne

När punschen småningom är slut
och vår flaska blivit tom
Då vänder vi den upp och ner
till dess inget rinner ut
Så slickar vi, så slickar vi
båd’ utanpå och i
och finns det ändå något kvar
får det va’ till sämre da’r

Infantila visor

Tårtan

Socker, grädde, nötter och mandelflarn.
Och så sist men inte minst:
en liten ros av marsipan.

Smörkräm, krikon, snabbkräm och gott gelé.
Frasses deg och en flaska saft
och så en liten klick med sylt.

Kalles klätterträd

Mitt i sta’n bor en kille
som heter Kalle
Kalle har ett träd
som han kallar sitt eget
Han ligger däruppe
och drömmer och fantiserar
om allt möjligt och om Emma

EMMA finns bara i fantasin
men hon är fin
Tycker Kalle

Under trädet sitter morfar och läser tidningen
Morfar tycker om att läsa om allting som har hänt
Men Kalle han gillar att mest ligga stilla
I toppen och sakta gungas av vinden.

Familjen Krokodil

I Niggerland händer ibland
att man får se på Nilens svarta strand
Herr Krokodil, fru Krokodil
och lilla Krokodillelilleman

Solen skiner het på Niggerlandet ned
Där ligga de och gäspa käkarna ur led
Herr Krokodil, fru Krokodil
och lilla Krokodillelilleman

Herr Krokodil, fru Krokodil
och lilla Krokodillelilleman
De dra åstad, vandra i rad
till gamla niggerdoktorn Pillerman

Krokodillelilleman, han skrek i himlens höjd
Men doktorn Pillerman han grinade förnöjd
Jag tror minsann, gapa du kan
Jo-jo, sa gamla doktor Pillerman

Doktorn tar fram, högst allvarsam
en jätteflaska full med lervertran
Håll dig nu still, herr Krokodil
Sa han och käkens gångjärn smorde han

Herr Krokodil slog samman gapet med en smäll
och det blev slut på krokodillebarnets gnäll
Gäspning man kan, bota minsann
Med levertran, sa doktor Pillerman

Mamma Mu

Vi har fått en konstig ko
med konstiga små horn
När hon tror att ingen glor
Svarar hon i telefon:
Hallå?
Mamma Mu
Är det du?
Muu?

Sjörövar Fabbe

Sjörövar Fabbe, farfars far
är minsann en sjusärdeles karl
Kring alla hav han far och far
Tjohej faderittan lej

Sjörövaryrket passar’n bra
Det är bara att röva och ta
och det, sa’ Fabbe, gillar jag
Tjohej faderittan lej

Men då, vad står på?
Fabbe blir plötsligt blek och grå
Oj då, vad står på?
Oj oj oj oj oj oj OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ

Sjörövar Fabbe, farfars far
är minsann en sjusärdeles karl
Men han är sjösjuk alla dar
Tjohej faderittan lej

Lingonben

Bluff och Spark och Tork och Kvark
voro sex små dvärgar
En var ful och en var glad
och en var dum i huvet

Hej, sa Kvark till lille Tork,
känner du igelkotten Pilt,
han som har varit i Paris?
Ja , det gjorde Ivar

Hör du hans lilla runda tass,
där som han trippar på sitt pass
Tripp och trapp och trypa
se hans lilla piga

Tomtefar i skogens brus
sitter som ett päron
Han har inget eget hus
allt i sin stor näsa

Söt och blöt är sagans fé
Trollen är bjudna hit på te
Det lilla trollet pass för det
Nu skall mormor bada!

Väva och spinna natten lång
prinsen är här i fjorton språng
Hopp och hipp och huppla,
hästen heter Sverker

Stora slottet Drummeldimp
ligger bortom fjärran
Dit får ingen komma in
som ej kan baka struvor

Gyllengull och Sockertipp
kom skall vi dansa häxan våt
Vill du mig här så har du nå’t
sov, du lilla tryne

Kungen är full av stock och sten
skogen är full av lingonben
Per är full av tomtar
Hur skall Lillan orka?


Text och musik: Povel Ramel

Björn Waldegård

Mel: En Busschaufför

/: Björn Waldegård, Björn Waldegård
Du har så fina kläder :/
Du åker i din rallybil
I hundra millioner mil
Björn Waldegård, Björn Waldegård
Du har så fina kläder


En helt underbar liten visa av av Lars Vegas Trio.
Från plattan "Lars Christmas"

En kulen natt

En kulen natt, natt, natt
min båt jag styrde
på havets vågade, vågade våg
så skummet yrde
och vart jag sågade, sågade såg
på havets vågade, vågade våg
långt ner i djupet-epet-epet-epet
en fisk jag såg
- och det var du.

Pelle Jöns

Mel: Farbror Svens visa

Det var en gång en daggmask
som hette Pelle Jöns.
Han var så rädd för skator,
han var så rädd för höns.
Han var så rädd för letare
och metare med burk.
Och den som sätter mask på krok
den kallar han för skurk.

En dag så tänkte masken:
”Nu borrar jag mig ner,
en meter under marken
så syns jag inte mer.”
I trädgården gick letare
och metare och höns.
De hitta’ många maskar
men inte Pelle Jöns.


Obsevera att melodin inte är ”Moster Ingeborg”, som många tycks tro. Sången sjunges till rätt melodi eller inte alls.

Siffervisan

Mel: Ritsch, ratsch

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102
107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17
19, 16, 13, 11, 8
47

Moster Ingeborg

Mel: Ej att förväxla med Pelle Jöns!!!

Vi har en gammal moster
som heter Ingeborg
Vi följer efter henne
när hon går på stadens torg

Och så svajar hatten
och hatten svajar så
Och så svajar hatten
och hatten svajar så

Och så svajar fjädern...
Och så svajar kjolen...
Och så svajar muffen...
Och så svajar moster...


1. Stå upp!
2. Sjung första versen
3. Sjung första och andra versen
4. Sjung första, andra och tredje versen
5. Osv

Under sjungandet härmas mostern och hennes attribut. Trots att detta är såväl tids-, tålamods- som röstkrävande, förekommer det att sången sjunges.

Klättermusvisa

Det var en gång en mus
och den musen hette klas
och han blev alltid bjuden
när det var stort kalas
Det bästa som han visste
det var att lata sig
Nu tar nog ingen miste
det handlar ju om mig
Faderullanlej!

De andra samlar nötter
och har i sina hus
Men jag har inget hus
och är ingen sparsam mus
Jag går till mina vänner
de säger inte nej
För om jag rätt dem känner
så delar de med mig
Faderullanlej!

De bjuder mig på middag
då ropar jag hurra
För jag vill gärna äta,
sjunga och vara glad
Det är så skönt att leva
när man får roa sig
Men arbeta och sträva
det roar inte mej
Faderullanlej!

Min kära lilla ponny

På fyra ben går den
som jag gillar allra bäst
Gillar, gillar, gillar allra bäst
Jag sitter på hans rygg
för han är min lilla häst
Är min lilla häst

Vad du är söt, min kära lilla ponny
Vad du är snäll, min kära lilla häst
Du säger ingenting, min kära lilla ponny
Men du är den jag gillar bäst


Text & Musik: Gullan Bornemark

Elefantens siffervisa

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9
10
11, 12 och 13, 14
14
14
14
15, 16, 17, 18, 19, 20
20!


ur Fem myror är fler än fyra elefanter

Naturen har vaknat

Herr gräshoppa spelar på sin altfiol
Sjung gnideli, gnideli, hartsviolin
Han har större repertoar än i fjol
Sjung ladivadistradivarius,
Sjung Bach och Chopin

Se där farmor kossa vid elfyllt staket
Sjung stöteli, stöteli, gnista och propp
När det börjar regna blir hon en raket
Sjung flaxa, sjung flaxa, sjung kaffe med dopp

Naturen har vaknat och ställer till dans
Sjung bossebossebossekaka i vårsolens glans

Bror brunbjörn har bajsat en hög i sitt bo
Sjung hukeli, hukeli, kaka och dra
Ty vintern var lång och måste på klo
Sjung tudeludeludeluring,
sjung hej och gå på

Se gammelfar älgtjur på stor huvudled
Sjung krockeli, krockeli, blå Amazon
Det var lite halt, så han kana och gled
Sjung falla, sjung falla, sjung falla och så

Naturen har vaknat och ställer till dans
/:Sjung bossebossebossekaka i vårsolens glans:/


Text och musik: Galenskaparna och After Shave.
Framfördes i Kafé Öken av folkmusikgruppen Klädur

Phula visor

När en liten pojk

Mel: Farmors sång ur Klas Klättermus

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Jaså, -92

Smittad igen

Mel: Förlorad igen

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Adde och Emil, YF -93

The Ball of Kerrymuir

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

I Finlands djupa skogar

Mel: Herrarna i hagen

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Till denna sång finns nästan hur många verser som helst. Låt dig inte hämmas av att sångboken endast tar upp tre av dessa. Låt fantasin flöda!

Inlandsbanan

Mel: Amanda Lundbom

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Balladen om Theobald Thor

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Ur Kungliga Maskinsektionens sångbok. Infördes till Y-sektionen 1989 av dåvarande nollan Malin Keijser.

Balladen om Signhild Svahn

Mel: Large Balls (The tale of Anthony Clair

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Orbis Primus, Datateknologsektionen, Linköpings universitet 2016

Macho-Lasses jingel

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Ur ”En himla många program”.
Brukar för övrigt sjungas flitigt på Styrets, YFs och Y6s traditionella herrsittning La Feta Pungen, där deltagarna äntligen vågar visa vad de egentligen känner... Äh, vet inte... Sen blev allting svart, eller nåt...

Apa som hora

Mel: Guantanamera

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Om man tycker att sången är för lång så finns det en alternativ version som kan höras framförd av bland andra MAK.
1. Sjung refrängen med kraft och energi i en godtycklig
tonart.

Tidelag

Mel: Obla di, Obla da

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Text av Kelvin Y6 94/95

Brun Ungdom

Mel: Dansa i neon

Denna sång är en riktig ful en, logga in för att se den

Ett av världshistoriens bästa gyckel av YF -94