Lucka 22

Nu är yuletiden här
Och sjöar blir till is
Fiskarna de går till sömn
Men för valen är det ingen kris

Valen gillar stora hav
Som aldrig fryser ner
Den vilar inte, den simmar på
Och tänker på allt som sker

Bland annat nästa vintermöte
Då många poster vi söka
Nominera en kompis eller två
Annars vi dig kanske hemsöka

God Yul och Gott nYtt År!
Önskar Valberedningen