1969-1970: Startskottet

I tidernas begynnelse, 1971, skapades Y-sektionen som vi känner den idag. Det fann dock en tid innan detta, som vi ska beLYSa. År 1969 skapades Linköpings Y-teknologers Sällskap, och likväl som Y-sektionen idag, bjöd LYS upp till fest såväl som stod för sin egen studiebevakning. Något som gjordes under Y-programmets tidigare dagar var att studenterna i enkätundersökningar fick vikta kurser mot varandra. Viktning innebar att studenterna fick tycka till om hur många poäng samtliga kurser skulle vara värda hp-mässigt. Medlemsavgiften för att vara med i LYS var frivillig, och låg på hela 5 kr. Denna summa på totalt 1000 kr användes till sexmästeriets festligheter. Precis som nu gillade Y-teknologer att festa och utvärdera sina kurser. Det var årsskiftet 71/72 och LYS existens upphörde för att lämna plats för en ny era. Linköpings Y-teknologers sektion, eller som vi i folkmun kallar Y-sektionen, föddes.

*Fun fact*
Ölhund var en av de originella posterna från LYS, vad den nu innebär kan få spekuleras fritt läsare sinsemellan. 

1969
Y-teknologer spred för första gången sitt LYSe över A-, B- och C-huset.

1969
Vid tidernas begynnelse skapades Organet, som är den äldsta regelbundet återkommande tidskriften på campus. När LinTek skapades så blev organet en del av LiTHanian, kårtidningen, och än idag kan ni läsa vad NATTREDAX skriver på Y:ares vägnar.1971, ett utdrag ur ett av de tidiga Y-organen.

1969, utdrag ur LYS organet årg.1 nr 1.


Senast ändrad: 25 november 2021 23:38 av Carl.