Digital hemmissionering

I och med pandemin sker hemmissioneringen i nuläget digitalt på distans. Digital hemmissionering innebär att du håller en digital presentation live, via förslagsvis Zoom, på din gamla gymnasieskola (eller en valfri skola) och berättar inför en eller flera klasser om hur det är att plugga Y, varför du valde Y/LiU och hur det är att vara student i Linköping. Presentationen bör ta ca 20-30 minuter.

I ersättnnig får man 600 kr från LiU samt ett presentkort på 500 kr från MafU.

Man får hemmissionera tillsammans med en kompis, och då får båda två ett arvode på 600 kr, men man får dela på presentkortet. 

Mer information finns på LiUs sida (länk) om hemmissionering.

Är du intresserad av att hemmissionera?

Gör så här:

 1. Skicka ett mail till hemmissionering@mafu.ysektionen.se med följande:
           - Namn
           - LiU-ID
           - Mobilnummer
           - Gymnasieskola och vilken stad skolan ligger i
           - Ungefärligt datum för hemmissionering
 2. Vänta på att Liu ska godkänna din hemmissionering.
 3. Kontakta din gamla skola (till exempel en lärare eller en studievägledare) och kom överens om ett tillfälle då du ska hålla din presentation.
 4. Skicka ett mail till hemmissionering@mafu.ysektionen.se och meddela tid, datum och kontaktuppgifter till den du har kontakt med på skolan.
 5. Boka digitalt möte med hemmissoneringsansvarig för att få material och guidelines.
 6. Förbered dig för din presentation.
 7. Hemmissionera!
 8. Fyll i en arvodesblankett med dina personuppgifter och skicka det till hemhem@liu.se. Se till att du har kopplat ett bankkonto till LiU så att de kan betala ut ditt arvode till dig.
 9. Fyll i ett feedbackformulär och skicka det till hemhem@liu.se.  
 10. Välj ett presentkort som tack!

Om du har några frågor kan du alltid maila hemmissionering@mafu.ysektionen.se eller mafuordf@ysektionen.se


Senast ändrad: 10 november 2021 16:37 av Viktor.
Öppnad av 235 användare.