Arbetsmiljöombud (AMO)

Det finns mycket man kan tycka till om miljön man vistas i under sin studietid och det är främst genom arbetmiljöombudet man har en chans att påverka den.

Varje sektion på universitetet har minst ett arbetsmiljöombud och de träffas regelbundet tillsammans med ett centralt arbetsbiljöombud (CAMO) för sitt campus för att arbeta med frågor som rör arbetsmiljön på universitetet. Med arbetsmiljö menar man både den fysiska och psykosociala miljön där vi studerar på universitetet. Det innefattar alltså väldigt mycket och det kan vara lite svårt att få ett grepp om exakt vad det innebär.

Den fysiska arbetsmiljön innefattar allt som rent praktiskt behövs för att kunna plugga på campus. De flesta av oss vet nog hur det känns att irra runt i C-huset för att hitta något ledigt bord eller frustrationen som uppstår när mikrovågsugnen inte fungerar. Det kan även vara om man tycker att det är dåligt med luft eller ljus i en sal eller att det finns för få skrivare på campus så kan man prata med AMO.

Den psykiska hälsan är ett annat men minst lika viktigt inslag i AMO:s arbete. Finns det studenter som känner sig kränkta, diskriminerade eller liknande så kan de prata med AMO om detta. Även otydliga krav från kursledaren, dåliga relationer i en projektgrupp eller mellan studenter och personal ingår i AMO:s arbete. Som AMO har man tystnadsplikt vilket betyder att det ni studenter kommer och berättar för AMO inte tas vidare till någon annan om inte ni vill det.

Precis som med så mycket annat här på universitetet så har vi studenter mycket stora möjligheter att påverka! Så se till att göra din röst hörd om du har något du vill förändra eller behöver hjälp med. Tveka inte att kontakta AMO! Detta görs antingen genom att fånga oss i korridoren, mejla oss på mejlen nedan, eller fylla i DETTA formulär (där du kan vara anonym).


Elin Hasselblad och Oscar Holm
Arbetsmiljöombud Y-sektionen 20/21

amo@ysektionen.se

Senast ändrad: 9 november 2020 13:24 av Elin.
Etiketter: AMO arbetsmiljö