Internationella utskottet
Y-sektionens internationella utskott
arbetar aktivt med tre punkter:
  1. Främja möjligheterna till utlandsstudier för y-sektionens medlemmar.
  2. Verka för aktiviteter på campus för sektionens medlemmar och utbytesstudenter.
  3. Integrera masterstudenter i sektionen från de följande fyra programmen; Materials Science and Nanotechnology, Communication Systems, Biomedical Engineering, och Electronics Engineering.
Intu driver dessa punkter genom att hålla en rad olika aktiviteter, vissa i samarbete med andra organisationer.

Kontakt: intuordf@ysektionen.se

Y-section's international committee works towards three main goals:

  1. Promote the possibility for the sections members to study abroad.
  2. Arrange campus activities for members and foreign exchange students.
  3. Integrate master students into the section from the four following programs; Materials Science and Nanotechnology, Communication Systems, Biomedical Engineering, and Electronics Engineering.
To reach our goals IntU arranges a handful of activities, some of them in association with other
organizations                        
                                                                                                                  .

Contact: intuordf@ysektionen.se

Senast ändrad: 20 augusti 2017 15:02 av Robin.