Elektronik

Elektronik är en profil för dig som tycker att ingenjörskunskaperna inte slutar vid fyrkantiga lådor i ett flödesschema. Utgående från en systemspecifikation, vilken till exempel kan vara en överföringsfunktion eller en algoritm, får man lära sig att bryta ned problemet i mindre realiserbara system genom ett strukturerat systemtänkande. Konstruktion görs på chip eller med diskreta komponenter i analog, tidsdiskret och amplitudkontinuerlig eller digital teknik. Under vägen lokaliseras också de fällor en dålig konstruktör faller i och man lär sig hur man själv kan undvika dessa. Det kan till exempel vara numeriska faktorer som leder till instabilitet i digitala filter, synkroniseringsproblem eller ett för lågt signal/brusförhållande.

Elektroniken har stor betydelse inom IT-området, men även inom till exempel energiteknik, medicinsk teknik och verkstadsindustrin inom områdena robotik och mätteknik. Profilen utgör en god bas för ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom en mycket intressant sektor av arbetsmarknaden. Varje år utförs ett stort antal examensarbeten inom industrin eller vid LiU. Flera forskarstuderande för teknisk licentiat- och doktorsexamen antas också årligen inom området.

Mer information om profilen hittar du i Guiden.


Senast ändrad: 25 november 2015 20:05 av Andreas.