Y-sektionens organisationsstruktur

Hur styrs sektionen?

Y-sektionens organisation

I stort så ser Y-sektionen grafiskt ut enligt följande

Sektionens ledning kallas kansliet. Kansliet består av 18 förtroendevalda sektionsmedlemmar, 7 utav dessa kanslimedlemmar sitter även med i styrelsen.

Kansliet är sektionens verkställande organ och arbetar som ett kommunikationsforum mellan de olika delarna av sektionen. Styrelsen är det beslutande organet och besitter den formella makten.

Styrelsen består av:

Ordförande, Vice Ordförande, Skattmästare, Chefsbyråkrat och tre ledamöter.

Kansliet består av:

Styrelsen, Intendent, Studienämndsordförande, Sexmästare, Marknadsföringsansvarig, Näringslivsansvarig, Aktivitetsansvarig, Internationellt ansvarig, LINK-projektledare, Pubansvarig, Alumniansvarig, Arbetsmiljöombud, Informationsansvarig, YF-kommendör, Webmaster och Yvettordförande.

Huvudsponsor

Sponsor
Samarbetspartner

Länkar

Tentastatistik

Tentasök

Kontakta Y-sektionen

Bitterknappen

Felanmälan - Campus Valla

With the power of Podio, our simple CRM software our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.