Alumniutskottet

 

Om Alumniutskottet
 
Alumniutskottet arbetar med att binda samman det som är med det som varit, och det som varit med det som kommer att bli. Alumniutskottets främsta uppgift är att skapa kontakt mellan nuvarande studenter och före detta studenter (alumner). Dessa kontakter fyller en väldigt viktig funktion där nuvarande studenter får inblick i vad som väntar dem efter examen, men öppnar även upp möjligheter till jobb och exjobb. För att skapa denna möjlighet till interaktion så arbetar utskottet bland annat med:
 
 
• Mentorsprogrammet med tillhörande kick-off
 
• Olika sittningar
 
• Alumniföreläsningar
 
• Alumniträffar
 
• Utskick av nyhetsbrev till alla Y-alumner
 
 
 
 
 
Som engagerad i Alumniutskottet kommer du få många nya kontakter i arbetslivet!
Huvudsponsor

Sponsor
Samarbetspartner

Länkar

Tentastatistik

Tentasök

Kontakta Y-sektionen

Bitterknappen

Felanmälan - Campus Valla

With the power of Podio, our simple CRM software our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.